Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w czwartek, 23 lipca od powitania gości z Lüneburga i Czerwonoarmijska. W piątek 24 lipca, w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu odbyła się konferencja nt. "Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej". Wszyscy zaproszeni goście wysłuchali wykładu prof. Anny Wolf - Powęskiej nt. "Lokalność w Niemczech i w Polsce. Doświadczenia i perspektywy", dra Marka Mikołajczaka z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu nt. "Rola samorządów lokalnych we wzajemnych kontaktach polsko - niemieckich" oraz Karoliny Kruszki, autorki pracy magisterskiej poświęconej kontaktom partnerskim powiatów wągrowieckiego i lüneburskiego. Podczas wystąpień zaprezentowano również najciekawsze przykłady partnerskich przedsięwzięć, m.in. obóz młodzieżowy "Praca dla pokoju", młodzieżowe obozy sportowe, współpraca bractw kurkowych, współpraca w zakresie rolnictwa, współpraca młodzieży szkolnej.

Kulminacyjnym momentem była uroczysta sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego, która odbyła się w piątek w sali Miejskiego Domu Kultury, z udziałem wszystkim zaproszonych gości. W kolejności nastąpiło wręczenie pamiątkowych wyróżnień osobom zaangażowanym na rzecz partnerstwa pomiędzy powiatami. Ze strony niemieckiej wyróżnienia otrzymali Christa Krűger, Franz Fietz, Helmut Harneit, Helmut Völker, Joachim Pritzlaff. Nagrodzono również wągrowieckich samorządowców: Jacka Konowalskiego, Andrzeja Bieleckiego, Andrzeja Wieczorka, Józefa Sulikowskiego i Michała Piechockiego. Decyzją Zarządu Powiatu Wągrowieckiego odznaczono Nagrodą Herbu Powiatu Kurkowe Bractwo Strzeleckie z gminy Bardowick w Niemczech, w uznaniu szczególnych zasług w rozwoju współpracy gminy Skoki i Bardowick.

Podczas sesji Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki oraz Starosta Lüneburski Manfred Nahrstedt dokonali symbolicznego odnowienia umowy partnerskiej pomiędzy powiatami. Na ręce Starosty M. Piechockiego, Starosta M. Nahrstedt przekazał flagę powiatu lüneburskiego, jako symbol 10. letniej przyjaźni i ciągłej współpracy. Podczas uroczystej sesji podpisano również umowę partnerską pomiędzy powiatem wągrowieckim a rejonem czerwonoarmijskim na Ukrainie. Uroczystości rocznicowe trwały do soboty, 25 lipca.

Obchody 10. lecia został dofinansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Patronat honorowy nad uroczystościami objął Konsul Honorowy RFN Marian Kareński - Tschurl.

[... wstecz]