Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Informacje dla organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego

Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

[więcej ...]

Rozstrzygnięcie ofert złożonych w trybie pozakonkursowym - tzw. "małe granty" w 2015 r.

[więcej ...]

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

[więcej ...]

Ogłoszenie wyników III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku

[więcej ...]

Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku

Uchwała - rozstrzygnięcie II konkursu w 2014
Załącznik - otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Rozstrzygnięcie oferty złożonej w trybie pozakonkursowym – tzw. "małe granty" w 2014r.

[więcej ...]

Rozstrzygnięcie ofert złożonych w trybie pozakonkursowym – tzw. "małe granty" w 2014 r.

[więcej ...]

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku

[więcej ...]

Informacja z przebiegu konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r."

[więcej ...]

Informacja z przebiegu konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r."

[więcej ...]

Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku

[więcej ...]

Rozstrzygnięcie ofert złożonych w trybie pozakonkursowym - tzw. "małe granty" w 2013r.

[więcej ...]

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r.

[więcej ...]

Informacja z przebiegu konsultacji "Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r."

Informacja z przebiegu konsultacji
Protokół

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przypominamy o obowiązku dostosowania zapisów statutowych organizacji posiadających status pożytku publicznego do wymogów i terminu określonych w obowiązujących przepisach.
Informujemy również, że wszelkie zmiany statutu należy zgłosić odpowiednim wnioskiem do Krajowego Rejestru Sądowego.
Podstawa prawna:
1) art. 23 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146),
2) art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia

TRYB POZAKONKURSOWY - "MAŁE GRANTY"

[więcej ...]

Informacja o Regionalnym Centrum NGO w Poznaniu, którego ideą jest wsparcie organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego oraz poprawa współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną

[więcej ...]

Punkt Konsultacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Organizacji Pozarządowych

2 listopada 2010 r. rozpoczął swoją działalność Punkt Konsultacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Organizacji Pozarządowych, mieszczący się przy Al. Niepodległości 16/18 w budynku "B", w pokoju 012 na IV parterze.

[więcej ...]

[... wstecz]