Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Administracja

   ADMINISTRACJA INNE INSTYTUCJE W BUDYNKU STAROSTWA | JEDNOSTKI POWIATU, SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE   

Starosta Wągrowiecki, Wicestarosta

Starosta Wągrowiecki - Tomasz Kranc

pokój: 105
tel. +48*67 2620168
powiat@wagrowiec.pl
Wicestarosta - Michał Piechocki

pokój: 105
tel. +48*67 2620168
powiat@wagrowiec.pl

Przewodnicząca Rady Powiatu


Przewodnicząca Rady Powiatu
Małgorzata Osuch

pokój: 106
tel. +48*67 2680510
 

Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu

Sekretarz Powiatu - Andrzej Sebastyański
pokój: 103
tel. +48*67 2680520
Skarbnik Powiatu - Danuta Królczyk
pokój: 212
tel. +48*67 2680521

Wydziały Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Sekretariat Starosty

Imię i nazwiskoNumer biuraNumer telefonu
Anna Chudzińska
Kinga Kluczyńska
105+48 67 2620168
+48 67 2680515
+48 67 2680575
Dariusz Stoll
(Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego)
15+48*67 2680557

Wydział Architektury i Budownictwa

Imię i nazwiskoNumer biuraNumer telefonu
Dariusz Przesławski - Kierownik Wydziału11+48 67 2680553
Danuta Linetty
Renata Spychała
Agnieszka Rymarczyk
10+48 67 2680554

Wydział Organizacyjny

Imię i nazwiskoNumer biuraNumer telefonu
Dariusz Trojanowski - p.o. Kierownika Wydziału201+48 67 2680530
Elżbieta Żakowska
Ewelina Wójcik
Magdalena Budynek
(Kancelaria Ogólna, Archiwum)
13 i 13a+48 67 2680533
Mariola Substyk
Kinga Basiura
(Biuro Rady)
107+48 67 2680511
Ewa Kaczorowska
Albert Jessa
201+48 67 2680534
Halina Niedbalska
Krzysztof Stachowski
202+48 67 2680531
Izabela Marcinkowska205+48 67 2680509
Łukasz Lemański (informatyk)
Jacek Kubisz (informatyk)
207+48 67 2680528
Andrzej Błotny (Konserwator)
Eugeniusz Porwisz
suterena+48 67 2680535

Wydział Finansów

Imię i nazwiskoNumer biuraNumer telefonu
Lucyna Kotarba (główny księgowy)
Elżbieta Torzewska-Jarosz
Daniel Budzeń
210+48 67 2680522
Teresa Kryskowiak
Małgorzata Musiał
211+48 67 2680524
Genowefa Gniadek
Honorata Łyduch
Dominika Smolarek
211a+48 67 2680523

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Imię i nazwiskoNumer biuraNumer telefonu
Małgorzata Klessa - Kierownik Wydziału208+48 67 2680536
Beata Sajewska
Daria Agacińska
Karolina Jarecka
209+48 67 2680537
Wojciech Poprawski209a+48 67 2680539

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Imię i nazwiskoNumer biuraNumer telefonu
Barbara Linetty - Kierownik Biura14+48 67 2680556
Karolina Gotowa
Alicja Żabska-Szymańska
15+48 67 2680558
+48 67 2680562

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Imię i nazwiskoNumer biuraNumer telefonu
Karolina Krenz - Kierownik Wydziału213a+48 67 2680550
Ewelina Szulc
Beata Koczorowska-Muszyńska
Agnieszka Winiecka-Czerwińska
213+48 67 2680551

Wydział Europejski i Rozwoju

Imię i nazwiskoNumer biuraNumer telefonu
Radosław Kubisz - Kierownik Wydziału204+48 67 2680512
Olga Bijan13+48*67 2680501
Monika Helwig
Magdalena Torz
Honorata Bukowska
206+48 67 2680527
Joanna Heckert
Beata Jessa
101+48 67 2680529
+48 67 2680509

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Imię i nazwiskoNumer biuraNumer telefonu
Sławomir Brodowski - Kierownik Wydziału2+48 67 2680540
Anna Bosacka - Z-ca Kierownika Wydziału
Małgorzata Stolarz
(Gospodarka Nieruchomościami)
1+48 67 2680545
Bożena Szalata
Agnieszka Suska
(Gospodarka Nieruchomościami)
3+48 67 2680542
Renata Grieger
Elżbieta Zawol
Grażyna Lamch
Arleta Targowska
(Ewidencja Gruntów i Budynków)
4+48 67 2680543
Wiesława Lewandowska
Alicja Bugaj
(Powiatowy Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej)
5+48 67 2680541
Sylwia Szturma (Kancelaria Geodezyjna)6+48 67 2680544

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Imię i nazwiskoNumer biuraNumer telefonu
Rafał Kledzik - Z-ca Kierownika Wydziału
Patrycja Gaca
Radosław Sebastyański
03+48 67 2680547
Wioleta Rutkowska
Aleksandra Radecka
Jagoda Wyrzykowska-Dębska
Marta Radecka
03+48 67 2680548
Maria Piwosz03+48 67 2680546

Wydział Komunikacji (ul. Kościuszki 53 D)

Imię i nazwiskoNumer biuraNumer telefonu
Andrzej Ratajczak - Kierownik Wydziału2+48 67 2680894
506363772
506450286
Robert Kaniewski
Piotr Tucholski
Jerzy Jurga
Wioleta Mirek
Weronika Smalec
Ewa Tyrakowska
14+48 67 2680884, 896, 897, 885, 883, 898
Teresa Budzyńska14a+ 48 67 2680892
Radosław Borowski
Małgorzata Klonskowska
Henryka Spychalska
15+48 67 2680881, 890, 893
Katarzyna Radwańska
Monika Kozłowska
15b+48 67 2621112
Wojciech Rochowiak8+ 48 67 2680886
Sebastian Wójtych (Kasa)5+ 48 67 2680895

Zespół Radców Prawnych

Imię i nazwiskoNumer biuraNumer telefonu
Beata Kaniewska
Izabela Napiecek
102+48 67 2680518

Specjalista-Rewident Powiatowy

Imię i nazwiskoNumer biuraNumer telefonu
Wojciech Kotarba7+48 67 2680517

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Imię i nazwiskoNumer biuraNumer telefonu
Zbigniew Byczyński
Katarzyna Kubacka
7+48 67 2680516

Audytor wewnętrzny

Imię i nazwiskoNumer biuraNumer telefonu
Michał Pruski7+48 67 2680517