Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Przydatne adresy stron internetowych

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - www.minrol.gov.pl/pol/

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII - www.wetgiw.gov.pl

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA - www.arimr.gov.pl

Zachęcamy mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego do odwiedzania portalu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Link do portalu: www.ksow.pl
Kontakt:
Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. (22) 623-18-42
fax (22) 623-20-51
ksow@minrol.gov.pl

Wydłużenie terminu przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia młodym rolnikom z PROW 2014 - 2020 - 25 sierpnia 2015 r.

[więcej ...]

KOMUNIKAT

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przypomina, że nieprawidlowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin, niesie za sobą duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy!

[więcej ...]

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu w ramach kampanii prewencyjnej "Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym" kieruje apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu i dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wiosennych prac w polu i gospodarstwie.

Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

[więcej ...]

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

[więcej ...]

ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie na posadzenie lasu

[więcej ...]

Wypalanie traw jest szkodliwe, zabronione i grożą za to kary

[więcej ...]

Zmiany w systemach wsparcia bezpośredniego

4 marca 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Ustawa wprowadza podstawy prawne dla przyznania przejściowego wsparcia krajowego za 2013 r. i jest formalnym wyrazem podjęcia przez Polskę decyzji o stosowaniu tej formy pomocy.

[więcej ...]

Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla właścicieli stad trzody chlewnej, dotycząca realizacji Programu zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie woj. wielkopolskiego

[więcej ...]

ARiMR ostrzega przed oszustami

[więcej ...]

Wykaz wyznaczonych lekarzy weterynarii do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny na terenie powiatu wągrowieckiego

[więcej ...]

KOMUNIKAT - Zgłaszanie przemieszczeń bydła poprzez targi, na wystawy, pokazy lub konkursy

[więcej ...]

Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia.

[więcej ...]

Ulotka dotycząca nielegalnego stosowania w żywieniu zwierząt gospodarskich mączek mięsno-kostnych

[więcej ...]

Składanie wniosków drogą internetową

[więcej ...]

ARiMR przypomina przepisy regulujące "Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny na terenie gospodarstw rolniczych"

[więcej ...]

Ubój mięsa na użytek własny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu przypomina o obowiązku powiadamiania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu za pośrednictwem urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa, na co najmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt o zamiarze przeprowadzenia uboju w celu pozyskania mięsa na użytek własny.

[więcej ...]

ARiMR dopłaca aż 100% do utylizacji bydła, owiec, kóz

Prowadzisz gospodarstwo rolne?
Jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą?
Hodujesz bydło, owce, kozy, konie lub trzodę chlewną?
Ponosisz koszty ich utylizacji?
ARiMR dopłaca aż 100% do utylizacji bydła, owiec, kóz. Jedynie w przypadku tych zwierząt, które nie podlegają badaniom związanym z ryzykiem choroby BSE - 75%.

[więcej ...]

Komunikat dotyczący kontroli wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolników

Od 1 stycznia 2011 r. zwiększył się zakres kontroli tzw. wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolników.

[więcej ...]