Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Laureaci Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w listopadzie 2014 r.

 • lek. Wioleta Kaczmarek - przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, specjalista chorób wewnętrznych II stopnia, koordynator terenowego punktu krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w październiku 2014 r.

 • Mirosława Wichłacz - starsza pielęgniarka oddziałowa Oddziału Noworodków
 • lek. Lech Mularczyk - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i urologii
 • Tadeusz Wołowicz - prezes gołanieckiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu we wrześniu 2014 r.

 • Krystyna Frąckowiak - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wągrowcu
 • Andrzej Charzyński - honorowy dawca krwi, który oddał 35 litrów krwi
 • Zbigniew Woźniak - honorowy dawca krwi, który oddał 37 litrów krwi
 • Iwona Balcerowicz, Romuald Styczyński, Stefan Strychalski - członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Wągrowcu
 • Barbara Gołast, Jadwiga Mianowska, Marek Urbanowiczi - nstruktorzy-seniorzy Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Damy Radę” im. dh. Feliksa Tylmana w Wągrowcu
 • Janina Kuczyńska, Cecylia Kubiatowicz, Lucyna Nowicka - członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w sierpniu 2014 r.

 • Halina Pietrzycka - członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno. Przez ponad 30 lat związana ze szkołą w Wapnie. W tym czasie organizowała letni wypoczynek dla dzieci,, zaangażowana w projekty „Solny most”, „Sto lat kopalni w Wapnie”. Ławnik Sądu Rodzinnego w Wągrowcu.
 • Marek Szkudlarz - sołtys wsi Czerlin, prezes miejscowego kółka rolniczego. Laureat aktywnie uczestniczy w pracach społecznych, kształceniu i przekazywaniu nowości mieszkańcom swojego sołectwa i gminy. Jako właściciel gospodarstwa osiąga bardzo dobre wyniki ekonomiczne, co pozwala mu systematycznie modernizować bazę produkcyjną.
 • Marian Kabaciński - członek kółka rolniczego w Czeszewie, przewodniczący rady sołeckiej, członek grupy producenckiej i ochotniczej straży pożarnej. Przez 13 lat pełnił funkcję sołtysa wsi Czeszewo. Uczestniczy w szkoleniach związanych z rolnictwem i przekazuje tę wiedzę innym rolnikom.
 • Zdzisław Burzyński - prezes gminnych spółek wodnych, w których pracuje już 32 lata, jest wiceprezesem powiatowych spółek wodnych, wiceprezesem grupy producenckiej mleka Pałuczanka, wiceprezes grupy producenckiej bydła opasowego Pałuki, zasiada w zarządzie straży pożarnej i kółkach rolniczych. Angażuje się w działaniach na rzecz swojej gminy Gołańcz.
 • Ks. Adam Dyderski - proboszcz parafii p.w. św. Barbary w Wapnie, duszpasterz i sprzymierzeniec działań służących lokalnej społeczności. Czynnie uczestniczy w wielu społecznych przedsięwzięciach jak zbiórka żywności, pomoc osobom potrzebującym i ofiarom zdarzeń losowych.
 • Leszek Stachowiak - absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, rzeczoznawca do szacowania strat związanych z chorobami u zwierząt na terenie gminy Gołańcz, członek Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMPLEXMŁYN sp. z o.o. - to firma działająca w Wągrowcu od lutego 1992 roku i jest kontynuatorką ponad 50-letniej tradycji młynarstwa przemysłowego. Podstawą jest działalności jest ścisła współpraca z lokalnymi dostawcami surowca. Swój dynamiczny rozwój firma zawdzięcza oparciu działania na własnych zasobach finansowych. Na jej sukces wpływa także inwestowanie w rozwój i unowocześnianie produkcji a także wyspecjalizowana i doświadczona załoga, która stanowi cenny kapitał firmy.
 • Zbigniew Tomczak - długoletni doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wągrowcu. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera lokalnych rolników. Obecnie jest prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łekneńskiej, pomysłodawca i współorganizator wielu wydarzeń historycznych i kulturowych na terenie gminy Wągrowiec. Inicjator powstania Klubu Seniora „Cystersi” w Łeknie.
 • Krystyna i Marian Wegner - prowadzą w Wiśniewie w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne, specjalizujące się w produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Gospodarstwo poprzez wprowadzanie i stosowanie ciągle nowych technologii upraw uzyskuje bardzo wysokie plony. Dodatkowo pan Marian od 30 lat pełni funkcję sołtysa wsi Wiśniewo i angażuje się w wiele przedsięwzięć na terenie swojego sołectwa.
 • Tomasz Woźniak – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łeknie. Angażuje się w wiele zadań, wspiera działalność samorządu gminy i różnych inicjatyw lokalnych organizacji. Ponadto na areale 33 hektarów prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą.
 • Alicja i Andrzej Torzewscy z Łazisk - wspólnie z synem Sławomirem i synową Kamilą prowadzą rodzinne w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne, nastawione na produkcję roślinną. Długoletnie doświadczenie oraz posiadana wiedza w zakresie uprawy zbóż powodują, że gospodarstwo osiąga bardzo wysokie plony zbóż i rzepaku. Państwo Torzewscy aktywnie uczestniczą w życiu wsi. Pan Andrzej jest członkiem miejscowego kółka rolniczego, a pani Alicja jest członkinią prężnie działającego miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.
 • Beata Mączyńska - absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, odznaczona medalem „zasłużony dla rolnictwa”. Od 1983 roku pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Organizator turnieju „Moja wieś aktywna”, którego celem było kultywowanie starych zwyczajów i tradycji ludowych oraz integracja środowisk wiejskich. Dzięki temu powstał Zespół Ludowy „Sarbianie”. Laureatka zajmuje się doradztwem z zakresu programów rolnośrodowiskowych. Jest członkiem Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dolina Wełny.
 • Franciszek Stolarz - absolwent technikum mechanizacji rolnictwa w Gnieźnie. Prowadzi własne gospodarstwo rolne systematycznie je rozwijając. Na co dzień udziela się społecznie będąc członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzinie.
 • Lech Dworzyński - prezes Przedsiębiorstwa produkcyjno – Handlowego „Lemar” w Potrzanowie. Jego inicjatywą były nie tylko wieloletnie starania o uregulowanie spraw związanych z nowa lokalizacją firmy, ale także stałe dążenie do unowocześnienia produkcji. Skutecznie wspomaga działalność samorządów mieszkańców, poprzez stałe dofinansowywanie wielu imprez cyklicznych i sponsorowanie lokalnego zespołu piłkarskiego.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w lipcu 2014 r.

 • Jacek Matysiak
 • Jarosław Słodowicz

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w czerwcu 2014 r.

 • Józef Sulikowski
 • Władysław Stranc

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w maju 2014 r.

 • OSP Werkowo
 • Lech Sobczak
 • Wiesław Wzięch
 • Aleksandra Podemska
 • Franciszek Wyrwicki
 • Eugeniusz Szopiński
 • Jerzy Szafrański
 • Rajmund Ruskowiak
 • Zbigniew Nowakowski
 • Józef Bojanowski
 • Grzegorz Tomaszewski
 • Szczepan Kusz
 • Mieczysław Jarzembowski
 • Halina Tomaszewska
 • Marian Klar
 • Bolesław Martyński
 • Irena Wojewódzka - Kucz
 • Śp. Piotr Pewiński

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w kwietniu 2014 r.

 • Gabriela Relis
 • Halina Jarzyńska
 • Krystyna Skrzycka
 • Krystyna Filut
 • Maria Kolińska
 • Edward Świerzyński

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w marcu 2014 r.

 • Danuta Berendt
 • Ryszard Rozmarynowski
 • Danuta Kitkowska - Sieroń
 • Zbigniew Maćkowiak
 • Andrzej Newereńczuk

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w lutym 2014 r.

 • Anna Kaniewska
 • Jan Kaniewski
 • Janusz Woźniak

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w grudniu 2013 r.

 • Teresa Grajkowska
 • Janina Smogur
 • Alicja Zielińska

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w listopadzie 2013 r.

 • Małgorzata i Witold Rozmarynowscy
 • Eleonora Kozłowska

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w październiku 2013 r.

 • Koło Łowieckie nr 57 "Borsuk"
 • Christa Kruger
 • Maria Szostak

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu we wrześniu 2013 r.

 • Romuald Łubiński
 • Bernard Kuliberda
 • Wojciech Skrzypczak

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w sierpniu 2013 r.

 • Jacek Wegner
 • Jolanta Maciejewska
 • Katarzyna i Andrzej Maćkowscy
 • Lucjan Biernacki
 • Barbara i Leszek Kosteccy
 • Maciej Rybowiak
 • Teresa i Michał Mazur
 • Marian, Mateusz i Agnieszka Filut
 • Andrzej Piechowiak
 • Maria i Damian Sadłowscy
 • Jan i Zuzanna Wiertel
 • Brunon Bruss
 • Włodzimierz Cichocki
 • Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy WEGA
 • Przemysław Majchrzak
 • Artur Białkowski
 • Zdzisław Torzewski
 • Rafał Wróblewski
 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w lipcu 2013 r.

 • Rafał Adamski
 • Grzegorz Pietrzycki
 • Łucjan Wachowiak
 • Wojciech Stachowiak
 • Jerzy Dobroniecki
 • Ryszard Piasecki
 • Wojciech Zborowski
 • Franciszek Wachowiak

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w czerwcu 2013 r.

 • Ks. Leonard Kowalczyk
 • Gołaniecki Klub Sportowy ZAMEK

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w kwietniu 2013 r.

 • Marek Najgebauer
 • Mieczysław Ollek

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 04.04.2013 r.

 • Prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki – rektor i założyciel Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, której Wydział Zamiejscowy ma siedzibę w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 28.02.2013 r.

 • Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie "Dolina Wełny" – za promowanie lokalnych dóbr kultury, sztuki, zabytków i miejsc pamięci oraz kultywowanie tradycji regionalnych Pałuk i Wielkopolski

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 13.12.2012 r.

 • Stiching Comite Polen Oost – West – en Middelbeers z Holandii – Komitet, który od 25 lat współpracuje z gminą Damasławek i niesie pomoc jej mieszkańcom poprzez pomoc charytatywną na rzecz placówek zdrowia, rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, młodzieży szkolnej i dzieci

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 06.12.2012 r.

 • Czesław Jessa – zasłużony honorowy dawca krwi, który oddał 63 litry bezcennego leku

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 18.10.2012 r.

 • Andrzej Bydłowski – prezes Koła Łowieckiego nr 32 „Jeleń” w Wągrowcu
 • Kazimierz Łakomy – członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1958 roku, nestor Koła Łowieckiego nr 32 „Jeleń” w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 13.09.2012 r.

 • Marian Waligórski – łowczy Koła Łowieckiego nr 58 „Odyniec” w Mieścisku

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 23.08.2012 r.

 • Gminna Spółka Wodna w Skokach - jednostka zrzeszająca rolników indywidualnych, spółdzielców i leśników. Działa na obszarze o powierzchni blisko 6300 hektarów, a jej podstawowym zadaniem jest usuwanie awarii na sieciach drenarskich oraz działania planowe polegające na utrzymaniu drożności urządzeń melioracyjnych.
 • Łukasz Kantorski - rolnik prowadzący gospodarstwo w Potrzanowie. Dzięki zapałowi do pracy na roli skutecznie rozwija gospodarstwo i nabywa kolejne powierzchnie uprawowe pod uprawę zbóż i rzepaku.
 • Tadeusz Myszka - prezes Rolnej Spółdzielni Produkcyjnej w Lechlinie - skuteczne zarządzanie i umiejętność podejmowania dobrych decyzji sprawiają, że ostatnie lata zarządzania spółdzielnią wpłynęły nie tylko na poprawę wydajności, ale również na estetykę zabudowy gospodarczej. Jest to zasługą pana prezesa i pracujących tam osób.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie - koło wniosło ogromny wkład w rozwój Potrzanowa. Panie organizują kursy kroju, szycia, haftowania, makijażu, gotowania i pieczenia ciast. Aby poprawić estetykę wsi, organizują konkursy za najpiękniejszy ogród. Organizowały wyjazdy do teatru i operetki. Zorganizowały też kilka wycieczek krajoznawczych. Brały udział w festynach rekreacyjno - sportowych w Rejowcu i w Budziszewku oraz w Skokach i na miejscu w Potrzanowie. Chętnie też organizują letnie wypoczynki dla dzieci. Aktywnie uczestniczą w przygotowaniach do obchodów Gminnych Dożynek.
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Danuty i Piotra Białachowskich "Białe Łabędzie" - popularyzuje walory krajoznawcze powiatu wągrowieckiego i turystykę wiejską. Obiekt położony w Potrzanowie przyciąga turystów smaczną kuchnią oraz niezapomnianymi widokami.
 • Teresa Szafińska - w 1972 roku podjęła pracę w Banku Spółdzielczym w Damasławku. Przechodząc kolejne szczeble awansu stanowiskowego, od 1 września 1995 roku do 30 czerwca 2012 roku, pełniła funkcję dyrektora Pałuckiego Banku Spółdzielczego oddz. w Damasławku. Bank prowadzi obsługę bankową rolników i przedsiębiorców. Laureatka czynnie uczestniczy w działalności na rzecz społeczności lokalnej.
 • Janusz Wojtkowiak - prezes i dyrektor Pałuckiego Banku Spółdzielczego. W lipcu 2012 r. w Wągrowcu doprowadził do finału obchodów 145. rocznicy założenia Pałuckiego Banku Spółdzielczego, którym kierował od 1970 r. To przedsięwzięcie zwieńczyło jego ponad 40 - letnią pracę zawodową w bankowości. Bank Spółdzielczy w Wągrowcu prowadzi obsługę bankową rolników i przedsiębiorców związanych z rolnictwem, oferując dla nich korzystne warunki usług.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 16.08.2012 r.

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIGROPIL - spółka jawna Państwa Wiórkowskich i Piechockich - zajmuje się produkcją mączek, koncentratów i dodatków paszowych, opartych na białku rybnym, przy pełnych wymogach stawianych przez Unię Europejską. Firma działa wyłącznie w oparciu o polski kapitał, dysponując także własnym transportem, którym dostarcza mieszanki paszowe do ok. 350 odbiorców na terenie kraju. Średniorocznie Wigropil przerabia rocznie ok. 3 tys. ton odpadów rybnych, zatrudniając przy tym 30 pracowników. Właściciele czynią starania o ciągły rozwój firmy.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 09.08.2012 r.

 • śp. Marek Braciszewski - był m.in. prezesem Gminnej Spółdzielni w Wągrowcu, prezesem Gminnego Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe i członkiem Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu w latach 2007-2011. Był szefem Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu i wiceprezesem Zarządu Okręgu Poznańskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich. Wągrowczanin A.D. 2010 w plebiscycie tygodnika "Głos Wągrowiecki". Aktywny społecznik, działacz sportowy i lokalny patriota. Swoją pasją zarażał innych wokół siebie, angażując w każde wydarzenie całe społeczności. Był człowiekiem wyjątkowym, pełnym energii i chęci do działania dla innych.
 • Marcin Sierszchulski - wspólnie z żoną Anitą od 2001 roku prowadzi w Podolinie gospodarstwo rolne o powierzchni 50 hektarów i osiąga bardzo wysokie wyniki produkcyjno-ekonomiczne, specjalizując się w produkcji zbóż i rzepaku. W 2007 roku gospodarstwo otrzymało w konkursie "Piękna wieś dziełem jej mieszkańców" tytuł "Wzorowa zagroda". Laureat jest założycielem Wiejskiego Klubu Sportowego w Podolinie i delegatem do Izb Rolniczych.
 • Alojzy Zygmunt - pracuje na gospodarstwie w Starężynie. Od 1970 roku jest czynnym członkiem ruchu ludowego na rzecz rozwoju rolnictwa w gminie Damasławek. Od 1979 roku pracował w Międzyzakładowej Bazie Maszynowej w Damasławku, która została przekształcona w Spółdzielnię Kółek Rolniczych, gdzie pracuje do chwili obecnej. Zajmuje się organizacją usług dla rolnictwa i naprawą sprzętu. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany.
 • Wojciech Kmieciak - długoletni sołtys wsi Jaroszewo Drugie. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 20 hektarów, w pełni zmechanizowane, stwarzające dobre warunki do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Laureat cieszy się dużym szacunkiem wśród miejscowej społeczności, często angażuje się w realizację przedsięwzięć mających na celu polepszenie warunków życia na wsi. Bardzo mocno zaangażował się w powstanie świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim oraz zagospodarowaniu terenu wokół niej.
 • Ryszard Sadłowski - członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Gminnej Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni niespełna 26 hektarów, w pełni zmechanizowane, stwarzając warunki do produkcji zbóż i trzody chlewnej.
 • Bożena i Radosław Sierpowscy z Runowa - prowadzą w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 43 hektarów, nastawione na produkcję roślinną jak i hodowlę trzody chlewnej. Główne uprawy w gospodarstwie to rzepak i pszenica, a także inne zboża, stanowią zaplecze paszowe dla zwierząt. Państwo Sierpowscy aktywnie uczestniczą w życiu wsi i chętnie angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia.
 • Aniela i Jan Kamińscy z Kiedrowa - prowadzą w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne o powierzchni 90,00 ha. Gospodarstwo Państwa Kamińskich specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego i opasów. Produkcja roślinna w gospodarstwie podporządkowana jest przede wszystkim produkcji zwierzęcej. Głównymi uprawami jest kukurydza na kiszonkę oraz trawy i lucerna. Państwo Kamińscy, to osoby charakteryzujące się wielką pracowitością i życzliwością.
 • Jerzy i Lucjan Matuszak - prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne w Kopaszynie o pow. 104,66 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, w którym rocznie produkuje się ok. 2000 szt., dlatego też gospodarstwo posiada wyspecjalizowaną tuczarnię. Głównymi uprawami są rzepak, który przeznacza się na sprzedaż, oraz jęczmień, pszenica i kukurydza. Pan Jerzy i Lucjan Matuszak to osoby charakteryzujące się dużą życzliwością i chęcią niesienia pomocy sąsiedzkiej.
 • Jacek Wiciński z żoną Joanną - prowadzą 76 hektarowe, w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne w Rudniczu. W gospodarstwie państwa Wicińskich prowadzi się zarówno produkcję roślinną jak i zwierzęcą. Rolnicy specjalizują się w hodowli trzody chlewnej i średnio produkują rocznie ok. 800 szt. W gospodarstwie uprawia się głownie zboża, z których część przeznacza się na sprzedaż, a część na produkcję paszy. Pomimo, że państwo Wicińscy posiadają niezbędne maszyny i urządzenia rolnicze do pracy w gospodarstwie, to ciągle dbają o rozwój swego gospodarstwa, stale powiększają swój park maszynowy. Od lat chętnie uczestniczą w życiu społecznym wsi, włączając się w wspierając różnego rodzaju przedsięwzięcia.
 • Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych POL-GAR Polus i Garnetz spółka jawna - przedsiębiorstwo działa od 1998 roku. Jego właścicielami są Andrzej Polus i Krzysztof Garnetz. Spółka zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych wraz z obiektami towarzyszącymi, budowy sieci i magistrali wodociągowych, zbiorników wodnych, oczyszczalni ścieków, pompowni, a także wysypisk odpadów stałych. Spółka zatrudniająca obecnie 74 pracowników przez 14 lat swojego istnienia wykonała wiele robót na terenie miasta i gminy Wągrowiec. Firma jest wykonawcą robót budowlanych na terenie całego kraju w tym największego w Polsce kontraktu na realizację infrastruktury podziemnej w Łodzi. POLGAR to firma, która aktywnie uczestniczy w wielu ważnych dla Wągrowca i powiatu inwestycjach, prowadzi działalność sponsorską wspierając organizacje pozarządowe w naszym powiecie.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 02.08.2012 r.

 • Leonard Przesławski - całe swoje życie zawodowe poświęcił młodzieży szkolnej wykonując przez 45 lat zawód nauczyciela. Jego życie upływa na wielu działaniach społecznych. Przez cały okres pracy zawodowej aż do dnia dzisiejszego działa w szeregach Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jest jednym z założycieli i od 17 lat prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno. Przy jego współudziale powstała w Wapnie Izba Pamięci kultywująca tradycje górnicze kopalni. Inicjator wielu akcji społecznych, radny gminy Wapno, członek Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
 • Bogusław Leszczyński - prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 23 hektarów, specjalizując się w hodowli trzody chlewnej i produkcji roślinnej. Osiąga dobre wyniki ekonomiczne i systematycznie modernizuje bazę produkcyjną. Pan Bogusław jest prezesem Spółdzielczej Grupy Producentów Trzody Chlewnej "Gołańcz" i aktywnie zachęca rolników do uczestnictwa w grupach producenckich.
 • Wiesław Maćkowski - prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 63 hektarów, specjalizując się w hodowli trzody chlewnej i uprawie zbóż i buraków cukrowych. Osiąga bardzo dobre wyniki ekonomiczne. Pan Wiesław jest ponadto naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęgniszewie oraz prezesem Parafialnego Klubu Sportowego. Angażuje się w działania na rzecz swojej wsi i gminy Gołańcz.
 • Andrzej Skotowski - prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 14 hektarów, specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej, mleka i bydła mlecznego. Laureat pełni wiele funkcji społecznych: jest prezesem Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych i członkiem Prezydium Regionalnego w Chodzieży. Jest także członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Był współorganizatorem regionalnych obchodów 150 - lecia istnienia kółek rolniczych na ziemiach polskich, organizatorem zbiórki zboża dla powodzian z Radgoszczy, Goliny i Pyzdr.
 • Usługowo - Handlowa Spółdzielnia Rolników w Gołańczy - spółdzielnia powstała w 1973 roku z połączenia się Międzykółkowych Baz Maszynowych w Gołańczy, Panigrodzu i Czeszewie. Podstawowym rodzajem działalności w latach 1973-1993 była ta związana z wykonywaniem usług rolniczych. W latach 80-tych firma opierała swoją działalność na produkcji z drewna i elementów konstrukcji metalowych do kopalni odkrywkowych. W związku ze zmieniającą się koniunkturą Spółdzielnia poszerzyła swoją działalność w zakresie sprzedaży środków do produkcji rolnej. Obecnie posiada także dynamicznie rozwijającą się stację kontroli opryskiwaczy.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 04.07.2012 r.

 • śp. Jerzy Klapiszewski - właściciel firmy kamieniarskiej, zajmującej się wyrobem materiałów budowlanych, produkcją nagrobków oraz licznymi pracami sakralnymi. Pomagał przy realizacji prac konserwatorskich na terenie cmentarzy. Był przewodniczącym komisji nadającej stopnie czeladnicze i mistrzowskie przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Jego pasją była społecznikowska działalność, którą dało się odczuć w wielu inicjatywach podejmowanych na terenie powiatu wągrowieckiego. W środowisku lokalnym był osobą godną zaufania, osobowością tego środowiska i inicjatorem wielu przedsięwzięć o charakterze charytatywnym, skierowanych na pomoc bezdomnym, ubogim i chorym.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 10.07.2012 r.

 • Zbigniew Wojciechowski - ekspert Zespołu Kontroli, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 07.07.2011 r.

 • Jarosław Zawala - specjalista Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 15.06.2011 r.

 • Bogdan Cieśliński - przez wiele lat pełnił funkcję prezesa OSP w Mokronosach, był członkiem Zarządu Gminnego OSP oraz czynnie działa na rzecz rozwoju miejscowej jednostki.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 18.05.2011 r.

 • Marzena Smolińska - nauczycielka w ZSP nr 1 w Wągrowcu, propagatorka honorowego krwiodawstwa i wartości humanitarnych. Organizatorka prelekcji i wykładów na temat znaczenia krwi w życiu człowieka wśród młodzieży szkolnej.
 • Leszek Borus - honorowy krwiodawca, który oddał 39 litrów krwi, zaangażowany przy organizowaniu otwartych akcji poboru krwi, a także spotkań krwiodawców.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 12.05.2011 r.

 • Zenon Urbański - funkcjonariusz pożarnictwa, angażuje się w organizację zawodów sportowo-pożarniczych, spotkań oraz wielu czynów społecznych na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Jako prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wągrowcu przyczynia się do dobrej współpracy pomiędzy jednostkami OSP, samorządem gminnym oraz komendą powiatową PSP w Wągrowcu.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 27.04.2011 r.

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej - działa 20 lat i liczy ponad 30 członków realizując idee regionalizmu, kształtuje patriotyczne postawy i rozbudza społeczne zaangażowanie na rzecz miasta, gminy i regionu. Członkowie Towarzystwa pielęgnują tradycje, obyczaje, kulturę ludową, opiekują się zabytkami i miejscami pamięci narodowej.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 09.03.2011 r.

 • Związek Strzelecki "Strzelec" - kontynuator tradycji Strzelca zapoczątkowanych przez marszałka J. Piłsudskiego, organizator poligonów strzeleckich z wykorzystaniem sprzętu wojskowego. Związek to organizacja wychowująca patriotycznie młodzież.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 04.11.2010 r.

 • Kazimiera Nowak - w listopadzie 1995r. powołała do życia ludowy zespół "Sarbianie". Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym wsi Sarbia.
 • Jarosław Małecki - nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Mieścisku .Prowadzący młodzieżową orkiestrę dętą. Od 4 lat członek Zespołu Ludowego "Sarbianie".
 • Kazimierz Rybczyński - nauczyciel historii w ZSP nr 1 w Wągrowcu. Posiada 29-letni staż pracy zawodowej.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 22.10.2010r.

 • Teresa Budzyńska - pracownica Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, obchodząca w roku bieżącym 40-lecie pracy zawodowej.
 • Tygodnik "Głos Wągrowiecki" - nagroda przyznana z okazji 20-lecia działalności.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 14.10.2010 r.

 • Zenon Szymański - Honorowy Krwiodawca , który do chwili obecnej oddał 46 litrów krwi.
 • Jan Jakubiak - Honorowy Krwiodawca, który do chwili obecnej oddał 50 litrów krwi.
 • Maria Sacha - pracownik publicznych służb zatrudnienia od ponad 18 lat.
 • Grażyna Bosacka - pracownik publicznych służb zatrudnienia od ponad 19 lat.
 • Wiesław Matuszak - pracownik Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych od 38 lat.
 • Piotr Kotarba - mechanik samochodowy z 20 letnim stażem pracy w Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych.
 • Włodzimierz Krawczyński - pracownik Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych od 36 lat.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 07.10.2010r.

 • OSP Mieścisko - w roku bieżącym obchodzi 130-lecie istnienia.
 • Klub Śpiewaczy "Pałuki" - Klub działa od 1992r. obecnie liczy 40 członków, a działa na rzecz poprawy samopoczucia oraz aktywności społecznej seniorów z terenu gminy Damasławek.
 • Marek Popielak - Wicedyrektor ZSP w Damasławku. Jest długoletnim nauczycielem szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego. Wychował i wykształcił liczne rzesze rolników.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 30.09.2010 r.

 • Krzysztof Łukaszewski - Dyrektor ZSP w Morakowie. Inicjator reaktywacji szkoły, a także współrealizator wielu lokalnych potrzeb wsi i jej mieszkańców.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 29.09.2010 r.

 • Urszula Francuziak - wieloletni pedagog szkolny. Założycielka koła wolontariatu "Corculum" w ZSP nr 2 w Wągrowcu. Pomysłodawczyni wielu akcji społecznych.
 • Monika Jankowska - nauczyciel języka niemieckiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu Współorganizatorka m.in. letnich obozów młodzieżowych.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 23.09.2010 r.

 • Irena Rejmoniak - w latach 1978-1980 członek Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów. W latach 1957 - 60 należała do Koła Śpiewaczego, a później do 1978 roku była aktywnym członkiem Chóru Nauczycielskiego im. S.Moniuszki w Wągrowcu.
 • Helena Gilewska - Członek Zarządu Oddziału Inwalidów w Wągrowcu .
 • Stefan Mikołajczak - dh OHP w Wągrowcu. Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gołańcz, honorowy członek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gołańczy. Laureat wielu odznaczeń.
 • Grzegorz Szcześniak - nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSP w Gołańczy. Legitymuje się wyróżniającą pracą dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą.
 • Józef Ryłko - Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 19.08.2010 r.

 • Marian Witucki - Od 1990r. piastuje funkcję radnego Rady Gminy Mieścisko, a od 1994r. również Sołtysa wsi Sarbia. Wieloletni prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbii. Animator kultury, współzałożyciel, opiekun i aktywny członek Zespołu Ludowego "SARBIANIE".
 • Ludwik Dereziński - Od 1994r. piastuje funkcję sołtysa wsi Mirkowice, a od 1998r. Radnego Rady Gminy Mieścisko. Aktywny działacz Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
 • Wojciech Witucki - Prezes Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Usługowego MIKOROL w Mieścisku. Jako człowiek nigdy nie zapomina o ludziach i ich troskach życia codziennego, starając się zawsze ich wspomagać w rozwiązywaniu problemów.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 12.08.2010 r.

 • Ireneusz Cieśliński - W latach 1998-2002 Radny Gminy Damasławek, Członek Zarządu Gminy oraz Zastępca Wójta. Laureat wielu odznaczeń i wyróżnień.
 • Roman Lorenc - laureat wielu nagród i wyróżnień. Uczestnik obrad Sesji Rady Gminy Damasławek. Sponsor imprez kulturalnych. Przekazał pomoc rzeczową dla Gminy Radgoszcz, która ucierpiała w wyniku powodzi.
 • Urszula Komasa - wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne położone we wsi Srebrna Góra gm. Wapno specjalizujące się w produkcji bydła mlecznego. W 2006r. gospodarstwo otrzymało w konkursie "Piękna wieś dziełem jej mieszkańców" tytuł "Wzorowa zagroda". Pani U. Komasa aktywnie uczestniczy w działalności samorządu wiejskiego.
 • Andrzej Baczyński - wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne położone we wsi Podolin gm. Wapno specjalizujące się w produkcji bydła mlecznego. W 2008r. gospodarstwo otrzymało w konkursie "Piękna wieś dziełem jej mieszkańców" tytuł "Wzorowa zagroda". Pan A. Baczyński aktywnie uczestniczy w działalności samorządu wiejskiego.
 • Arkadiusz Płowens - od 15 lat sprawuje funkcję kierownika produkcji Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Lechlin. Pan Arkadiusz swoją pracą dąży do umocnienia spółdzielczości rolniczej.
 • Państwo Anna i Krzysztof Majer - prowadzą w Siennie w pełni zmechanizowane gospodarstwo rolne o powierzchni 45 ha. Pani Anna pełni funkcję skarbnika Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Jest Sekretarzem Stowarzyszenia Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie oraz pełni rolę sekretarza Miejsko-Gminnego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pan Krzysztof pełni funkcję sołtysa wsi Sienno.
 • Państwo Teresa i Ryszard Stępniak - od 1983r. prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 43 ha w Żelicach. Poza pracą w gospodarstwie Pan Ryszard jako członek Rady Sołeckiej angażuje się społecznie w wiele inicjatyw mających na celu poprawę wizerunku wsi i aktywnie uczestniczy w programach i projektach związanych z jej przeobrażeniem.
 • Jan Machnikowski - prowadzi gospodarstwo rolne w Pawłowie Żońskim o powierzchni 15,5 ha. Pan Jan jest członkiem Rady Sołeckiej wsi Pawłowo Żońskie, członkiem Kółka Rolniczego, a także członkiem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, w której pełni funkcję skarbnika.
 • Państwo Aleksandra i Franciszek Smyk - prowadzą gospodarstwo rolne w Łęgowie o powierzchni 30 ha. Pan Franciszek jako członek Rady Sołeckiej angażuje się w każdą inicjatywę na rzecz jej rozwoju jak i rozwoju środowiska lokalnego. Pan Franciszek zdaniem miejscowej ludności to "chodząca dusza", która nigdy nie odmówiła pomocy sąsiedzkiej.
 • Irena Hermann - Emerytowana specjalistka ds. wiejskiego gospodarstwa domowego. Dzięki Pani Irenie znacznie podniosła się świadomość kobiet na wsi jeśli chodzi o profilaktykę nowotworową. Pani Irena włączyła się do działalności Stowarzyszenia AMAZONKI i współpracuje z kobietami po mastektomi. Za zaangażowanie w sprawy wsi została wyróżniona odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa.
 • Bogdan Fleming - prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 42 ha. Członek zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Działacz samorządowy i polityczny.
 • Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejarz" w Wągrowcu - obchodzi w tym roku 60. rocznicę swojego istnienia. Przez lata swojej działalności Ogród pełnił nie tylko funkcję rekreacyjno-wypoczynkowo-użytkową lecz także integracyjną stając się płaszczyzną i miejscem spotkań dla wągrowczan, których wspólną pasją była i jest uprawa warzyw, owoców i kwiatów.
 • Przedsiębiorstwo Handlowe "AGROMA-WĄGROWIEC" - to zasłużona dla Wągrowca firma, która wpływa na wągrowieckie życie gospodarcze już od 1955r. Oprócz działalności biznesowej firma wspomaga także działalność społecznikowską, zaczynając od strażaków OSP, poprzez różne stowarzyszenia, a na wspomaganiu klubu MKS "Nielba" kończąc.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 05.08.2010r.

 • Mieczysław Durski - Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
 • Zygmunt Kubasik - Wiceprzewodniczący Gminy Wapno, aktywny członek organizacji z terenu Gminy Wapno

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 29.07.2010 r.

 • Klub Sportowy "Wełna" Skoki - Klub Sportowy istniejący od 1925r. pielęgnujący wielopokoleniowe tradycje sportowe. Klub obchodził w roku bieżącym 85-lecie istnienia

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 22.07.2010 r.

 • Mariusz Kaniewski - specjalista Zespołu, Kontroli, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu
 • Halina Heckert - pracownik korpusu służby cywilnej Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 15.07.2010 r.

 • Wanda Wekwerth - były sołtys wsi Konary
 • Wiesław Mikołajczak - były sołtys wsi Laskownica Wielka
 • Lech Marmurowicz - były sołtys wsi Jeziorki-Potulice

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 27.05.2010 r.

 • Andrzej Banaszyński - piastujący stanowisko wójta Gminy Mieścisko od 28 lat

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 06.05.2010 r.

 • Zbysław Thomas - nadleśniczy Nadleśnictwa Durowo

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 01.04.2010 r.

 • Piotr Pałuka - Honorowy Dawca Krwi PCK
 • Ryszard Szczepański - Honorowy Dawca Krwi PCK

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 17.12.2009 r.

 • Kazimierz Korpowski -członek Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Koło nr 1 w Gołańczy

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 19.11.2009 r.

 • Wiesław Berendt - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 29.10.2009 r.

 • Henryka Ciszewska - sekretarz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu
 • Adam Pezacki - lekarz pediatra
 • Irena Malaika - st. pielęgniarka Oddziału Chirurgicznego wągrowieckiego szpitala, wolontariuszka Hospicjum Miłosiernego Samarytanina
 • Bożena Zalewska - st. salowa Oddziału dla Przewlekle Chorych w ZOZ w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 22.10.2009 r.

 • Henryk Zywert - przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Poznaniu
 • Janina Szymańska - przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach
 • Wiesław Świdrak z Żelic - honorowy krwiodawca - oddał 36 litrów krwi
 • Kazimierz Antczak z Łekna - honorowy krwiodawca - oddał 34 litry krwi

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 24.09.2009 r.

 • Irena Baron z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, Stanisław Leciejewski z Zespołu Szkół Ponadgimnajzlanych nr 1 w Wągrowcu, Katarzyna Dereżyńska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Wanda Dzierbińska, Adam Celka

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 03.09.2009 r.

 • Chór Nauczycielski im. S. Moniuszki w Wągrowcu - 120-lecie ruchu śpiewaczego w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 13.08.2009 r.

 • Michał Gierczak, Zenon Sałata, Kazimierz Okoński, Michał Kantorski, Zenon Pawłowski, Jan Bejnarowicz, Piotr Bednarski, Michał Nogalski, Marek Zając, Danuta Brodowska, Andrzej Pisarek, gospodarstwo rolne Małgorzaty i Marka Kowalewskich, Benon Rolewski, Tomasz Pinkowski, Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu, Rodzinny Ogród Działkowy im. Szymona Wachowiaka w Wągrowcu, Franciszek Nater, Stefan Wiśniewski

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 23.07.2009 r.

 • Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych sp. z o.o. - 50-lecie działalności przedsiebiorstwa

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 30.06.2009 r.

 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Bardowick - uczestnik współpracy międzynarodowej i animator partnerstwa między gminą Bardowick a gminą Skoki

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 18.06.2009 r.

 • Mirosław Ziętka - działacz Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "Sokół" w Damasławku

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 04.06.2009 r.

 • Leonard Naworyta - inspektor Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, specjalista w dziedzinie geodezji i kartografii, działacz społeczny w PTTK
 • Andrzej Ratajczak - wieloletni kierownik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 21.05.2009 r.

 • Irena Kotwica - wieloletni pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zaangażowana w pracę na rzecz opieki nad dzieckiem i rodzinami zastępczymi

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 14.05.2009 r.

 • Leszek Majewski - honorowy krwiodawca; w ciągu 40 lat oddał 42 litry krwi
 • Ludwik Walczak - honorowy krwiodawca; w ciągu 30 lat oddał ponad 39 litrów krwi
 • Andrzej Płaczkowski - honorowy krwiodawca, który oddał ponad 38 litrów krwi, działacz społeczny

Nagrody przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 23.04.2009 r.

 • Andrzej Kaliski - długoletni dyrygent wągrowieckiego Chóru Kameralnego,
 • Wągrowiecki Chór Kameralny - 25-lecie działalności

Nagrody przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 16.04.2009 r.

 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Gołańczy - 10-lecie reaktywacji Bractwa.
 • Artur Siódmiak - reprezentant Polski w piłce ręcznej, były zawodnik wągrowieckiej "Nielby", obecnie zawodnik klubu TuS Nettelstedt-Luebbecke, uczestnik mistrzostw świata w Niemczech (2007), mistrzostw świata w Chorwacji (2009) i Igrzysk Olimpijskich w Pekinie (2008)
 • Monika Drybulska - biegaczka, zdobywczyni 22 medali na mistrzostwach Polski, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Atenach (2004) i Pekinie (2008)
 • Zbigniew Orywał - wybitny trener, wysokiej klasy sportowiec, 22-krotny reprezentant Polski w biegach, uczestnik Igrzysk Olompijskich w 1960 r. w Rzymie

Nagrody przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 19.03.2009 r.

 • Dariusz Sobański - nauczyciel wychowania fizycznego, szkolił młodzież w klubie "Nielba", siatkarz drużyny ZNP, rozegrał 24 sezony w wągrowieckiej lidze piłki siatkowej.
 • Henryk Buczkowski - były prezes LKS "Zamek" Gołańcz, prezes koła łowieckiego "Darz Bór", jedyny zawodnik, który wziął udział we wszystkich 25 edycjach wągrowieckiej ligi piłki siatkowej, trener drużyny gołanieckiej.
 • Stefan Kowalski - emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca, trener, sędzia, długoletni działacz Szkolnego Związku Sportowego, prezes Towarzystwa Sportowego w Wągrowcu.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 27.11.2008 r.

 • Zdzisław Bączkiewicz

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 20.11.2008 r.

 • Stanisław Brzykcy - honorowy krwiodawca, który oddał 50 litrów krwi
 • Jan Mich - honorowy krwiodawca, który oddał 46 litrów krwi, działa społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 30.10.2008 r.

 • Henryk Wawrzyniak - wychowanek Korpusu Kadetów nr 2 im. Marszałka Rydza Śmigłego w Rawiczu, propagator wiedzy o przedwojennych Korpusach Kadetów w Polsce wśród młodzieży
 • Bronisław Łukaszewski - przedsiębiorca, działacz społeczny, sponsor przedsięwzięć życia obywatelskiego w Gołańczy, jego zakład zatrudnia ponad 50 osób

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 23.10.2008r.

 • Józef Klemens - łowczy Koła w Damasławku, który pełni tę funkcję od 51 lat

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 16.10.2008 r.

 • Biblioteka Publiczna w Damasławku - 60 lat działalności

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 09.10.2008 r.

 • Andrzej Płowens - długoletni kierownik sekcji techniczno-gospodarczej w ZOZ w Wągrowcu oraz długoletni działacz społeczny
 • Anna Łuszcz - magister biologii, długoletni kierownik Pracowni Bakteriologii, działaczka związku zawodowego pracowników ochrony zdrowia
 • Jerzy Wrzesiński - specjalista epidemiolog, od 1969 r. lekarz Pogotowia Ratunkowego, były dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 • Zdzisława Klucznik-Dusikowska - specjalista anestezjolog, wieloletni kierownik działu anestezjologii, lekarz Pogotowia Ratunkowego, członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologicznego
 • Tomasz Bociański - specjalista chirurg, anestezjolog, ordynator Oddziału Chirurgicznego, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, kierownik Bloku Operacyjnego
 • Emilia Jagat - magister pielęgniarstwa, naczelna pielęgniarka, pełnomocnik dyrektora ZOZ ds. systemu zarządzania jakością, wieloletni nauczyciel zawodu w Liceum Medycznym, wykładowca i koordynator wielu szkoleń w zakresie opieki nad ludźmi przewlekle chorymi, wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, wykładowca i organizator licznych szkoleń dla pielęgniarek i położnych
 • Wanda Pacyńska - magister pielęgniarstwa, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Wewnętrznego, opiekun kierunkowy praktyk zawodowych uczniów i studentów szkół medycznych
 • Ewa Piasecka - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Ginekologicznego, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, opiekun kierunkowy praktyk zawodowych uczniów szkół medycznych
 • Alina Duszyńska - pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, opiekun kierunkowy praktyk zawodowych uczniów szkół medycznych
 • Teresa Tomczak - nauczycielka dyplomowana w ZSP nr 2 w Wągrowcu
 • Genowefa Zając - nauczycielka dyplomowana w ZSP nr 2 w Wągrowcu
 • Krystyna Grzechowiak - nauczycielka w ZSP w Gołańczy, społecznie prowadzi zajęcia fakultatywne dla uczniów klas maturalnych
 • Wojciech Purczyński - nauczyciel praktycznej nauki zawodu w ZSP nr 1 w Wągrowcu
 • Jan Bentkowski - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych - informatycznych w ZSP nr 1 w Wągrowcu
 • Wojciech Osuch - nauczyciel z wieloletnią wyróżniająca się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, podejmuje nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej, publicysta
 • dr Władysław Purczyński - pedagog, historyk, publicysta, autor 20 publikacji książkowych o historii miasta i kilkudziesięciu artykułów historycznych, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu
 • Grażyna Torzewska - nauczyciel dyplomowany, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 25.09.2008 r.

 • Irena Grochowska - aktywny członek Chóru Nauczycielskiego, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1965 r., od 2006 r. pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, organizator spotkań, wycieczek turystyczno - krajoznawczych
 • Wiktor Paluch - członek Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1945 r., kładł podwaliny pod rozwój związkowej działalności nauczycieli w powiecie wągrowieckim. W 1955 r. wszedł w skład Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Zawodowego nauczycielstwa polskiego w Wągrowcu
 • Grażyna Szwed - członek Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1966 r., wiceprzewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, organizator spotkań, wyjazdów
 • Ryszard Kręzielewski - naczelnik Urzędu Pocztowego w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 18.09.2008 r.

 • Andrzej Woźnicki - komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Gołańczy
 • Anna Kędziora - od 1993 r. przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 2 w Damasławku, kieruje zespołem muzycznym emerytów "Jarzębinki", inicjuje wiele przedsięwzięć dla emerytów
 • Teodor Haja - najstarszy wiekiem i stażem członek Zarządu Koła PZERiI, organizuje współpracę z innymi kołami i klubami emerytów

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 14.08.2008 r.

 • Jerzy Szala - sołtys wsi Krzyżanki
 • Dionizy Koliński - długoletni i zasłużony sołtys wsi Kujawki
 • Józef Frieske z Chojny
 • Andrzej Wardęga z Brzeźna
 • Sebastian Jach z Wapna
 • Ewaryst Dominikowski z Rakowa
 • Tadeusz Wojtecki z Józefowa
 • Bronisław Lewandowski z Kaliszan
 • Andrzej Szulc z Mikołajewa
 • Grzegorz Łasecki z Żelic
 • Andrzej Koliński z Kaliszan
 • Przemysław Woliński z Toniszewa
 • Piotr Woźniak z Koninka
 • Gospodarstwo rolne Krystyny i Ireneusza Migasów ze Strzeszkowa
 • Gospodarstwo rolne Marii i Jana Nadolnych z Pląskowa
 • Gospodarstwo rolne Genowefy i Andrzeja Kuryłowiczów z Jaroszewa Pierwszego
 • Zenon Bruss z Podlesia Kościelnego
 • Zygfryd Szafiński z Damasławka - emerytowany nauczyciel i wychowawca w Zasadniczej Szkole Rolniczej

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 03.07.2008r.

 • Czesław Zawadzki - Klub Seniora "Cystersi"
 • Genowefa Torzewska - Klub Seniora "Cystersi"
 • Eugeniusz Szeszycki - Klub Seniora "Cystersi"

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 26.06.2008 r.

 • Stanisław Izychart - Honorowy Krwiodawca
 • Zygmunt Konwiński - Honorowy Krwiodawca

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 08.05.2008 r.

 • Wojciech Muszyński - długoletni i aktywny działacz społeczno-kulturalny, związany z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Pałuckiej,
 • Franciszek Molendowski - działacz społeczno-kulturalny, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej, inicjator i organizator wielu wystaw,
 • Martin Rudolf - główny animator współpracy i partnerstwa międzynarodowego między gminą Bardowick, a gminą Skoki.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie - 85 - lecie jednostki
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Panigrodzu - 80 - lecie jednostki

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 30.04.2008 r.

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 28.04.2008 r.

 • Stefan Matuszak - prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 24.04.2008 r.

 • Paweł Golczyński - Wiceprezes Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wągrowcu

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 27.03.2008 r.

 • Jerzy Mianowski - Red. naczelny "Głosu Wągrowieckiego"

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 23.11.2007 r.

 • Krystyna Pinkowska - 25-lecie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wągrowcu, prezes wągrowieckiej Sekcji w latach 1987-1992.
 • Elżbieta Muszyńska - 25-lecie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wągrowcu, prezes wągrowieckiej Sekcji w latach 1994-2006.

Nagroda przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 20.11.2007 r.

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 8.11.2007 r.

 • Maria Świerzyńska - Ordynator Oddziału Wewnętrznego
 • Bożena Szumska - Kierownik Apteki Szpitalnej
 • Jolanta Sobierajska - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 18.10.2007 r.

 • Zofia Zawol - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
 • Koło Łowieckie Nr 32 "Jeleń" w Wągrowcu - 55-lecie działalności

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 20.09.2007 r.

 • Stanisław Jóźwiakowski - 50-lecie działalności Powiatowego Koła Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni w Wągrowcu
 • Jan Jach - 50-lecie działalności Powiatowego Koła Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni w Wągrowcu
 • Hilary Połczyński - 50-lecie działalności Powiatowego Koła Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni w Wągrowcu
 • Rada Nadzorcza i Zarząd Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu - 140-lecie działalności banku

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 06.09.2007 r.

 • Stefania Kneć - Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Koła Terenowego Nr 4 w Mieścisku

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 16.08.2007 r.

 • Helena Pilarska
 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Siedleczku
 • gospodarstwo rolne - Aleksander, Anna i Tomasz Olejniczak
 • Bogdan Błażejewski - Prezes "Komplexmłynu", za wkład w największą inwestycję w powiecie z wykorzystaniem środków europejskich.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 09.08.2007 r.

 • Robert Tyll
 • Feliks Kaczmarek
 • Adam Grzewiński
 • Henryk Wiertel
 • Dionizy Patelski
 • Helena Częstochowska
 • Franciszek Strzebiński
 • Janusz Antkowiak

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 08.06.2007 r.

 • Katarzyna Koźlarek, Grażyna Działowska, Agnieszka Kostecka - nauczyciele wychowania fizycznego w ZSP nr 2 w Wągrowcu; za działalność sportową na rzecz szkoły
 • Andrzej Kozłowski - trener drużyny młodzików Nielby w piłce ręcznej; za zdobycie tytułu wicemistrzów Polski
 • Krzysztof Michalski - kierownik drużyny młodzików Nielby w piłce ręcznej; za zdobycie tytułu wicemistrzów Polski

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 30.05.2007 r.

 • Arkadiusz Wójcik - Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 26.04.2007 r.

 • Zbigniew Cholewiński - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 19.03.2007 r.

 • Antoni Piędel - długoletni i zasłużony mieszkaniec powiatu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 10.11.2006 r.

 • Maria Marach, Ewa Bąk - nauczyciele z ZSP Nr 2 w Wągrowcu

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 19.10.2006 r.

 • Zdzisław Słoma, Marian Kantorski - honorowi krwiodawcy

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 05.10.2006 r.

 • dh Andrzej Kuraszkiewicz, dh Marian Bodus

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 23.08.2006r.

 • Stefan Dobrzykowski z Kujawek, Jerzy Galuba z Tomczyc, Janusz Głomb z Brzezna Starego, Marek Koliński z Podolina, Piotr Stajkowski z Pomarzanek, Wojciech Napierała z Jabłkowa, Sylwester Stajkowski z Potrzanowa, Adam Radecki z Gorzewa oraz Pałucki Bank Spółdzielczy w Damasławku.

Nagroda przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 26.07.2006 r.

 • Miasto Wągrowiec - z okazji 625-lecia

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 12.07.2006 r.

 • Maciej Przybył, Tomasz Kasprowicz, Piotr Namiota - członkowie Ekspedycji Archeologicznej "Łekno". Ich praca przyczyniła sie do wypromowania Łekneńsko-Wągrowieckiego odcinka Wielkopolskiej Pętli Szlaku Cysterskiego. Dała też mieszkańcom powiatu wągrowieckiego możliwość zapoznania się z działalnością Cystersów, ich historią i wpływem na rozwój cywilizacyjny tych ziem.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 22.06.2006 r.

 • Jan Wojtyszyn - W 1961r. rozpoczął pracę w zawodzie nauczycielskim w Szkole Podstawowej w Gołaszewie gm. Mieścisko. W 1976 został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora w Szkole Podstawowej w Mieścisku, a od 1984r. pełni funkcję dyrektora tej placówki. Jest cenionym nauczycielem i znakomitym organizatorem. Z jego inicjatywy powstała m.in. Szkolna Orkiestra Dęta. Od 1986r. pełni funkcję prezesa Zarządu Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, organizując corocznie wypoczynek letni dla dzieci, pomoc żywnościową oraz rzeczową dla najuboższych. W 2005r. zorganizował Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku, wypłacającego comiesięcznie 25 stypendiów dla najlepszych uczniów. Jest laureatem nagrody Ministra Oświaty i Wychowania, nagrody I stopnia Kuratora Oświaty i Wychowania. Odznaczony Złotą Odznaką ZNP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem dr Jordana, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 18.05.2006 r.

 • OSP Morakowo - istnieje od 1906r. Od dziesięcioleci jest wyróżniającą się jednostką w gminie Gołańcz oraz w powiecie wągrowieckim. Od 1952r. jest jednostką typu S-1. Obecnie jednostka liczy 36 członków czynnych i 28 wspierających oraz Młodzieżową Drużynę POżarniczą licząćą 22 członków.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 04.05.2006 r.

 • Kazimierz Wiertel - nagroda przyznana za zasługi na rzecz pożarnictwa. Pełni funkcje: członka Wojewódzkiego Sądu Honorowego przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu; przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP w Wągrowcu; prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Mieścisku. Został odznaczony: Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju woj. poznańskiego", Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju woj. wielkopolskiego"; Złotym, Srebrnym i Brązowym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa".

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 23.03.2006 r.

 • Wągrowieckie Zrzeszenie Handlu i Usług - nagroda przyznana z okazji jubileuszu 95-lecia działalności wągrowieckiej organizacji kupieckiej. Zrzeszenie bardzo aktywnie działa w zakresie ochrony i promocji lokalnego handlu. Organizuje również akcje mające na celu integrację środowiska kupieckiego. WZHiU kontynuuje 95-letnią historię ruchu kupieckiego w Wągrowcu. Działania podejmowane przez Zrzeszenie - w dawnych czasach jak i obecnie - wpisują się w piekną ideę organicznej pracy u podstaw, tak charakterystycznej dla Wielkopolan. Przyznanie nagrody jest uhonorowaniem pracy kilku pokoleń kupców, którzy poprzez codzienną, rzetelną i pełną osobistego zaangażowanie pracę budowali wizerunek Wielkopolski jako regionu przedsiębiorczego, dynamicznego i umiejącego zatroszczyć się o własną przyszłość.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 15.03.2006 r.

 • Polski Związek Wędkarski w Skokach - nagroda przyznana z okazji 50-lecia istnienia. Organizacja ta od samego początku stara się zaszczepiać wśród mieszkańców umiłowanie przyrody oraz dbałość o środowisko naturalne. Służą temu coroczne akcje porządkowania brzegów rzek i jezior, bieżące monitorowanie stanu wód, oragnizacja licznych zawodów sportowych, również o zasięgu międzynarodowym. Członkowie Związku nie zapominają o najmłodzych organizując dla nich co roku wielki piknik wędkarski. W swojej działalności wykorzystują również możliwości płynące ze współpracy z zaprzyjaźnionymi wędkarzami z Bardowick. Dzięki osobistemu zaangażowaniu powstała również siedziba Związku.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 16.02.2006 r.

 • Franciszek Ratajczak - od 1981 roku Komendant Miejski Straży Pożarnej. Do OSP wstąpił w 1949 roku. W swojej działalności dał się zauważyc jako przykładny wychowawca młodzieży, dowódca pododdziałów ochotniczych, naczelnik i komendant. Wielokrotnie uczestniczył w pożarach ratując życie i dobytek. Dzięki jego inicjatywie została wybudowana remiza OSP i wyposażona w potrzebny sprzęt ratowniczy. Za swoją działalność został wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem Związku oraz Honorową Nagrodą Miasta Wągrowca.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 25.01.2006 r.

 • Małgorzata Osuch - od 1975 pracuje w ZSP w Gołańczy. Od 1997 roku pełni funkcje Dyrektora placówki. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój m.in. przez odbywanie praktyk zawodowych za granicą, realizację prac dyplomowych w różnorodnych formach, uczestnictwo w konkursach wojewódzkich i zawodach sportowych. W pracy tworzy atmosferę życzliwości i wzajemnego zaufania. W pracy dydaktyczno-wychowawczej kieruje się dewizą, by stać się wzorem osobowości dla uczniów, a zarazem liczyć się z ich opinią.
 • Henryk Grewling - od 1974 pracuje w ZSP w Gołańczy jako nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego. Systematycznie i z pasją angażuje się w organizowanie sportowych imprez szkolnych w biegach przełajowych, piłce nożnej, tenisie stołowym czy szachach. Organizuje wyjazdy na mistrzostwa powiatu, rejonu i województwa w różnych dyscyplinach sportowych. Promuje gminę i powiat poprzez udział młodzieży i dorosłych w różnorodnych zawodach. Swoją działalnością przyczynia się do wyrównywania szans dzieci i młodzieży wiejskiej w rozwoju jej talentów.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 04.01.2006 r.

 • Eugeniusz Hańczuk - od 1970 roku pracuje w ZSP w Gołańczy. W latach 1990-1997 pełnił rolę dyrektora placówki. Dzięki jego staraniom szkoła uzyskała 15 ha ziemi od Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz ponad 300 tys. złotych na zakup narzędzi i maszyn rolniczych. Rozwijał i modernizował bazę dydaktyczną do celów kształcenia zawodowego. W 1991 roku uruchomił pierwszą pracownię komputerową. Nawiązał współpracę szkoły ze szkołą rolniczą Boxtel w Holandii. Prowadzi również orkiestrę dętą uświetniającą ważne dla powiatu wydarzenia i uroczystości.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 10.11.2005 r.

 • Zespół Łudowy "Sarbianie" - Doceniono wkład w rozwój kulturalny Gminy Mieścisko, którą zespół wielokrotnie reprezentował z sukcesami w konkursach i turniejach.
 • Łucjan Frydrych - Honorowy Dawca Krwi. Od początku lat sześćdziesiątych aż do chwili obecnej oddał 40 litrów krwi.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 03.11.2005 r.

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu - Doceniono pracę wielu ludzi na rzecz rozwoju szkolnictwa specjalnego w Powiecie Wągrowieckim

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 20.10.2005 r.

 • Jadwiga Prętka - Emerytowana nauczycielka. Wyróżniona za wieloletnią działalność pedagogiczną na rzecz szkolnictwa w Damasławku. Aktywnie uczestniczy w Klubie Seniora, organizuje życie towarzyskie ludzi "w jesieni życia".

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 13.10.2005 r.

 • Jerzy Rosin - Nagrodzony za pracę na rzecz klubu sportowego Wełna Skoki. Wieloletni działacz sportowy, pełnił funkcję prezesa klubu, inicjator rozbudowy bazy sportowej w ostatnich 15 latach.
 • Wojciech Glinkiewicz - Doceniony za pracę na rzecz klubu sportowego Wełna Skoki. Od ponad 40 lat udzielający się w klubie, najpierw jako zawodnik, następnie działacz sportowy, prezes klubu, trener, gospodarz obiektu.
 • Antoni Wiśniewski - Uhonorowany za pracę na rzecz klubu sportowego Wełna Skoki. Długoletni prezes klubu, gospodarz obiektu, działacz sportowy, członek stowarzyszenia "Klub Sportowy Wełna Skoki".
 • Paweł Jarzembowski - Wyróżniony za pracę na rzecz klubu sportowego Wełna Skoki. Wieloletni piłkarz klubu, członek zarządu klubu, od 7 lat pełni funkcję prezesa, członek zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile, trener, inicjator wielu inwestycji.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 06.10.2005 r.

 • Andrzej Działowski - Wyróżniony za pracę jako nauczyciel wychowania fizycznegow Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu. Przyczynił się do zdobycia przez szkołę II miejsca we współzawodnictwie sportowymo tytuł "Najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce" w roku szkolnym 2004/2005.
 • Wiesław Ziętowski - Wyróżniony za pracę jako nauczyciel wychowania fizycznegow Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu. Przyczynił się do zdobycia przez szkołę II miejsca we współzawodnictwie sportowymo tytuł "Najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce" w roku szkolnym 2004/2005.
 • Profesor dr hab. Ignacy Kuźniak - Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uhonorowany za działalność na rzecz utworzenia i rozwoju ośrodka akademickiego w Wągrowcu.
 • Profesor dr hab. Dorota Żołądź - Strzelczyk - Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uhonorowana za działalność na rzecz utworzenia i rozwoju ośrodka akademickiego w Wągrowcu.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 22.09.2005 r.

 • Kornelia Jamróz - Uhonorowana za swą pracę na stanowisku Położnej Oddziałowej Oddziału Położniczego Szpitala Powiatowego w Wągrowcu. Od 1973 roku związana z wągrowiecką służbą zdrowia.
 • Janina Hoffmann - Wyróżniona za swą pracę na stanowisku starszego asystenta w Gabinecie Leczniczego Usprawniania Szpitala Powiatowego w Wągrowcu. Od 1971 roku związana z wągrowiecką służbą zdrowia.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 11.07.2005 r.

 • Mariola Frasz - Doceniona została jako radna gminy Wapno oraz sołtys Podolina. Aktywnie uczestniczy w działaniach Koła Gospodyń Wiejskich w Podolinie.
 • Roman Łagodziński - Wyróżniony za wieloletnią pracę w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ZRYW w Lechlinie. Jeden z jej pierwszych założycieli i twórców. Od 35 lat pełni funkcję prezesa spółdzielni.
 • Arkadiusz Bowsza - Doceniony został jako prezes i współudziałowiec Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego DAMŁYN w Damasławku. Wybudowany w 2004 roku nowy młyn w Damasławku należy do jednego z najnowocześniejszych w Polsce.
 • Henryk Łasut - Uhonorowany za zaangażowanie w pełnieniu obowiązków zawodowych w resorcie spraw wewnętrznych, gdzie pracuje od 1976 roku. Pełnił funkcję m.in.: dzielnicowego, komendanta Posterunku Policji w Wapnie, kierownika Zespołu Konwojowo - Ochronnego KPP w Wągrowcu. Obecnie pracuje na stanowisku starszego aspiranta.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 23.06.2005 r.

 • Waldemar Grewling - Nagrodzony za pracę na rzecz klubu sportowego Unia Lechpol Wapno oraz lokalnej społeczności. Członek zarządu klubu, wieloletni piłkarz w drużynach juniorskich i seniorskich. Po zakończeniu kariery zawodniczej w latach 1990 - 2001 pełnił funkcję kierownika drużyny.
 • Zbigniew Bilski - Wyróżniony za pracę społeczną na rzecz klubu sportowego Unia Lechpol Wapno, którego jest wiceprezesem. Inicjator wielu przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym i inwestycyjnym.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 02.06.2005 r.

 • Juliusz Nawrocki - Honorowy Dawca Krwi. Nagrodzony za to, że w ciągu 29 lat oddał 42 litry krwi oraz za pracę społeczną na rzecz środowiska lokalnego.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 28.10.2004 r.

 • Teresa Banaszak - Nagrodzona za wieloletnią pracę jako nauczycielka w Łopiennie i Antoniewie. Zasłużona w działaniach służących podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli powiatu wągrowieckiego. Działała na rzecz systemu kształcenia dzieci z upośledzeniem umysłowym, dzięki czemu powstały klasy specjalne w szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Wągrowcu.

Nagrody przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 10.11.2004 r.

 • Edmund Lubawy - Nagrodzony za pracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnej miasta i gminy Skoki, między innymi w budowę szkół, bibliotek oraz infrastrukturę komunalną. Członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Rehabilitacja" oraz Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka "Alia" w Antoniewie.
 • Edmund Knapski - Wyróżniony za swoją wieloletnią pracę na rzecz rozwoju regionu. Był między innymi administratorem Państwowego Funduszu Ziemi, kierownikiem Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin, a także jako Naczelnikiem i Wójtem Gminy Wągrowiec.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 14.10.2004 r.

 • Irena Gwozdowicz - Uhonorowana za swoją 33-letnią letnią pracę jako nauczycielka klas początkowych w Szkole Podstawowej w Mieścisku. Była, wychowawczynią i opiekunką. Odznaczona medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata".
 • Edward Cieślik - Nagrodzony za wieloletnią pracę pedagogiczną w Wapnie, Margoninie i Wągrowcu. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za wyróżniającą się działalność oświatową i kulturalną.
 • Dominik Niedbalski - Nagrodzony za wieloletnią pracę jako Dyrektor Państwowego Technikum Rolniczego i Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Gołańczy. Za jego 20-letniej kadencji szkoła rozrosła się pod względem organizacyjnym i stała się jedną z największych tego typu placówek w północnej Wielkopolsce.
 • Zdzisław Nowak - Nagrodzony za wieloletnią działalność pedagogiczną. Pracował między innymi w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Antoniewie, Szkole Podstawowej nr 2 jako nauczyciel klas specjalnych, gdzie był również wicedyrektorem; jako Dyrektor w Szkole Podstawowej nr 5 oraz kierował Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym.
 • Lucyna Mietlicka - Wyróżniona za pracę jako pedagog i dyrektor Szkoły Podstawowej. Zdolny nauczyciel i wychowawca, która zawsze wiele wymagała, przede wszystkim od siebie, a później od pracowników i młodzieży.
 • Stanisław Wójtych - Nagrodzony za 40-letnią pracę jako nauczyciel i dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie. Zasłużony w tworzeniu szkolnictwa zawodowego dla młodzieży.
 • Ryszard Mazurek - Uhonorowany za wieloletnią pracę jako wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie i kierownik internatu. Doceniany jako wspaniały organizator, dobry kolega, zasłużony na rzecz unowocześniania bazy ośrodka współtworzenia systemu indywidualnych procesów resocjalizacji.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 07.10.2004 r.

 • prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski - Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uhonorowany został za działalność na rzecz utworzenia i rozwoju ośrodka akademickiego w Wągrowcu.
 • prof. dr hab. Tadeusz Frąckowiak - Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Został wyróżniony za działania na rzecz utworzenia i rozwoju ośrodka akademickiego w Wągrowcu.
 • prof. dr hab. Wiesław Ambrozik - Wieloletni wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uhonorowany za działanie na rzecz utworzenia i rozwoju ośrodka akademickiego w Wągrowcu.
 • dr Tadeusz Wallas - Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nagrodzony za działanie na rzecz utworzenia i rozwoju ośrodka akademickiego w Wągrowcu.
 • Grzegorz Hoffmann - Nagrodzony został za swoją pracę jako Dyrektor Służb Społecznych ZOZ w Wągrowcu. Zasłużony pracownik wągrowieckiej służby zdrowia, pracownik Poradni RTG ZOZ.
 • Bogusław Barański - Nagrodzony za wieloletnią pracę jako chirurg w wągrowieckich przychodniach i Dyrektor ZOZ. Specjalista organizacji ochrony zdrowia, wielokrotnie odznaczany za swoją pracę.
 • Danuta Mróz - Nagrodzona za pracę w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu i jako Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego.
 • Kazimierz Czechowicz - Nagrodzony za wieloletnią działalność pedagogiczną. Nauczyciel i zastępca dyrektora w Szkole Podstawowej w Damasławku. Znany jako wspaniały pedagog i działacz społeczny

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 17.05.2004 r.

 • Eugeniusz Dec - Doceniona została jego praca lekarza w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Damasławku, gdzie przez wiele lat ratował życie i zdrowie mieszkańców.
 • January Bątkiewicz - Nagrodzona została jego wieloletnia praca na rzecz reaktywacji Bractwa Kurkowego na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 17.06.2004 r.

 • Bolesław Kubasik - Nagrodzony za to, iż w ciągu 35 lat oddał ponad 52 litry krwi, a jako członek Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi PCK zajmuje się pozyskiwaniem nowych dawców i propagowaniem idei krwiodawstwa.

Nagroda przyznana przez Zarząd Powiatu w dniu 29.04.2004r.

 • Jadwiga Ranke - Nagrodzona za swoją pracę jako dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach, w uznaniu za wieloletnią działalność i osiągnięcia oraz przyczynienie się do rozwoju kultury.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 25.03.2004 r.

 • Franz Fietz - Został doceniony za to, iż na swym stanowisku Starosty Lüneburga w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju współpracy Powiatu Wągrowieckiego z jego regionem.
 • Edward Andrzejak - Doceniona została jego działalność na rzecz Spółdzielczości. Od 1946 roku jest aktywnym działaczem PSL, a od 2001 jest prezesem Oddziału Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka. Zasłużony działacz Szarych Szeregów i Armii Krajowej w czasie II wojny światowej.
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej - Uhonorowana została działalność organizacji, która w znaczny sposób przyczyniła się do promocji i idei przywrócenia Powiatu Wągrowieckiego oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.Uhonorowana została działalność organizacji, która w znaczny sposób przyczyniła się do promocji i idei przywrócenia Powiatu Wągrowieckiego oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Nagroda przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 27.11.2003 r.

 • Marian Siwiński - Doceniono jego pracę na rzecz honorowego krwiodawstwa. W latach 1960-2003 oddał on ponad 40 litrów krwi. Pracuje między innymi przy organizacji Festynów Czerwonokrzyskich, a także jest prezesem Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Moniuszki w Wągrowcu.

Nagroda przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 30.10.2003 r.

 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wągrowieckiej - Zauważono i wyróżniono pracę wielu ludzi dobrej woli, którzy z własnej inicjatywy przyczyniają się do promocji Powiatu Wągrowieckiego. Wkładają wiele wysiłku w krzewienie wiedzy o kulturze regionu i okolicy.

Nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu w dniu 09.10.2003 r.

 • prof. dr hab. Andrzej Wyrwa - Uhonorowany za wieloletnie kierowanie Ekspedycją Archeologiczną w Łeknie. Dzięki jego pracy odkryto wiele faktów dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego, jakie pozostawił po sobie zakon cystersów.
 • prof. dr hab. Stefan Jurga - Został uhonorowany za swoją pracę na rzecz utworzenia w Wągrowcu Oddziału Zamiejscowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • prof. dr hab. Sylwester Dworacki - Nagrodzony za działania na rzecz utworzenia w Wągrowcu Oddziału Zamiejscowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Stanisław Gąsiorek - Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w pracy trenera. Kierowany przez niego zespół ma na swoim koncie wiele sukcesów w kraju i za granicą. Jest organizatorem intensywnej i modelowej wymiany sportowej między młodymi sportowcami Ziemi Wągrowieckiej i Lüneburskiej.
 • Andrzej Bielecki - Jako dyrektor Zespołu Szkół w Gołańczy był współautorem sukcesu swoich uczniów. Uzyskali oni najlepsze wyniki w nauce w Powiecie Wągrowieckim wśród szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Stanisław Koczorowski - Został uhonorowany za swoją wieloletnią pracę jako Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokach. Znacząco zasłużył się również dla rozwoju szkolnictwa w Mieście i Gminie Skoki.

Regulamin Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego   Regulamin

Wniosek o przyznanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego   wniosek

[... wstecz]