Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Akty prawa miejscowego

Uchwała Rady Powiatu w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych - Plac Dworcowy w Wągrowcu
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=5148
Obowiązuje od 22 października 2014 r.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych - Czesławice - Buszewo
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=5149
Obowiązuje od 22 października 2014 r.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 roku.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=3080
Obowiązuje od 28 maja 2014 r.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach i rzekach, w granicach powiatu.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2618
Obowiązuje od 7 maja 2014 r.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu wagrowieckiego.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2617
Obowiązuje od 7 maja 2014 r.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2014 r.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=6602
Obowiązuje od 12 grudnia 2013 r.

Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=5075
Obowiązuje od 19 września 2013 r.

Uchwała nr XXVIII/202/2013 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie powiatu wągrowieckiego
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3910
Obowiązuje od 25 czerwca 2013 r.

Uchwała nr XXVIII/206/2013 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2013 r.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3653
Obowiązuje od 6 czerwca 2013 r.

Uchwała nr XXVI/194/2013 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3050
Obowiązuje od 2 maja 2013 r.

Uchwała nr XXIV/185/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Powiatu Wągrowieckiego przez niepubliczne szkoły i placówki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=133
Obowiązuje od 18 stycznia 2013 r.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2013 r.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13308
Obowiązuje od 28 listopada 2012 r.

Uchwała nr XX/156/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wągrowieckiego
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=14181
Obowiązuje od 18 września 2012 r.

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli powiatu wągrowieckiego
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=13308
Obowiązuje od 10 lipca 2012 r.

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego zmieniająca uchwałę Nr XVI/119/2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłatyz a pobyt dziecka w pieczy zastępczej
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=12870
Obowiązuje od 11 czerwca 2012 r.

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=1931
Obowiązuje od 8 maja 2012 r.

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wągrowieckiego
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=1928
Obowiązuje od 8 maja 2012 r.

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=1678
Obowiązuje od 17 kwietnia 2012 r.

[... wstecz]