Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Gminy Powiatu Wągrowieckiego

Gmina wiejska Damasławek

Wójt - Jacek Matysiak
Urząd Gminy
ul. Rynek 8
62-110 Damasławek
tel./fax +48 67 2613611
+48 67 2613627
+48 *67 2613002
www.damaslawek.pl
www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl
ug@damaslawek.pl
sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl
powierzchnia: 104,7 km2
ludność: 5727*

Gmina miejsko-wiejska Gołańcz

Burmistrz - Mieczysław Durski
Urząd Miasta i Gminy
ul. dr. P. Kowalika 2
62-130 Gołańcz
tel./fax +48 67 2615911
www.golancz.pl
http://bip.golancz.pl
miastoigmina@golancz.pl
powierzchnia: 192,1 km2
ludność: 8629

Gmina wiejska Mieścisko

Wójt - Andrzej Banaszyński
Urząd Gminy
Plac Powstańców Wielkopolskich 13
62-290 Mieścisko
tel. +48 61 4298010, 4278001
fax +48 61 4278088
www.miescisko.nowoczesnagmina.pl
www.miescisko.bip.net.pl
ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl
powierzchnia: 135,6 km2
ludność: 6155

Gmina miejsko-wiejska Skoki

Burmistrz - Tadeusz Kłos
Urząd Miasta i Gminy
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki
tel. +48 61 8925800
fax +48 61 8925803
www.gmina-skoki.pl
http://skoki.nowoczesnagmina.pl/
sekretariat@skoki.nowoczesnagmina.pl
powierzchnia: 198,5 km km2
ludność: 9249 (miasto: 4144, wieś: 5105)

Gmina wiejska Wapno

Wójt - Zbigniew Grabowski
Urząd Gminy
ul. świerczewskiego 1A
62-120 Wapno
tel. +48 67 2611459
fax +48 67 2611019
www.wapno.pl
wapno@wokiss.pl
powierzchnia: 44,2 km2
ludność: 3177

Gmina wiejska Wągrowiec

Wójt - Przemysław Majchrzak
Urząd Gminy
ul. Cysterska 22
62-100 Wągrowiec
tel. +48 67 2680800, 2621361
fax +48 67 2680803
www.gminawagrowiec.pl
www.bip.wagrowiec.wlkp.pl
wagrow@wokiss.pl
powierzchnia: 347,8 km2
ludność: 12646

Gmina miejska Wągrowiec

Burmistrz - Krzysztof Poszwa
Urząd Miejski
ul. Kościuszki 15a
62-100 Wągrowiec
tel. +48 67 2621522
fax +48 67 2620325
www.wagrowiec.um.gov.pl
www.wagrowiec.eu
http://bip.wokiss.pl/wagrowiecm/
miasto@wagrowiec.um.gov.pl
miasto@wagrowiec.eu
powierzchnia: 17,9 km2
ludność: 24674

* Stan na dzień 31.12.2012 r.
Dane statystyczne za Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie  www.stat.gov.pl.