Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Zdrowie

Przydatne adresy stron internetowych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄGROWCU - www.zozwagrowiec.internetdsl.pl

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu - www.nfz-poznan.pl

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu - www.pck.wagrowiec.pl

APTEKI

[więcej ...]

Bezpłatne poradnictwo onkologiczne

[więcej ...]

Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi

[więcej ...]

06-14.06.2015 r. - "V POWIATOWE DNI ZDROWIA"

6-14 czerwca 2015r. odbyły się jubileuszowe V Powiatowe Dni Zdrowia zorganizowane dla mieszkańców naszego powiatu. Ideą przedsięwzięcia była profilaktyka i promocja zdrowia.

[więcej ...]

06.06.2015 r. - Akcja honorowego oddawania krwi

Z okazji obchodów "V Powiatowych Dni Zdrowia", w minioną sobotę 6 czerwca w ambulansie na Rynku w Wągrowcu odbyła się akcja honorowego oddawania krwi.

[więcej ...]

Przywileje dla dawców

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza do honorowego oddawania krwi i szpiku. Wszystkim chętnym oferujemy: bezpłatne badanie lekarskie, oznaczenie grupy krwi, produkty regenerujące i wzmacniające organizm, usprawiedliwienie za dzień oddania krwi, a dla zamiejscowych zwrot kosztów podróży. Po oddaniu 6 litrów (kobiet 5) PCK nadaje tytuł zasłużony honorowy dawca krwi. Na terenie powiatu wągrowieckiego wszyscy Zasłużeni HDK PCK mogą korzystać z największej ilości przywilejów w kraju, którymi są: bezpłatne przejazdy komunikacją na terenie miasta i gminy Wągrowiec, wejścia na mecze piłki ręcznej i nożnej "Nielby", ulgi przy zakupie biletu do Aquaparku i kina MDK. Z powyższych ulg mogą również korzystać Zasłużeni Dawcy Przeszczepu - szpiku. Ponadto poza kolejnością do lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty i aptek mających podpisany kontrakt z NFZ oraz ulgi przy zakupie lekarstw według wykazu ministra zdrowia. Punkt Krwiodawstwa w Wągrowcu mieści się w budynku szpitala powiatowego i czynny jest w: poniedziałek, wtorek i czwartek, zapisy w godzinach rannych.

Jan Maćkowiak
prezes PCK w Wągrowcu

WAŻNE! OD 1 STYCZNIA 2015 R. WSZEDŁ W ŻYCIE PAKIET ONKOLOGICZNY ORAZ SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ

Wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse wyleczenia. W związku z tym - z myślą o pacjentach, czyli o Was - powstała szybka terapia onkologiczna, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2015 roku.
http://pakietonkologiczny.gov.pl/

UWAGA !!!

W związku z informacjami otrzymywanymi od mieszkańców naszego powiatu w sprawie telefonicznych ofert sprzedaży "Powiatowego Informatora Medycznego" pragniemy poinformować , że:

[więcej ...]

INFORMATOR MEDYCZNY 2015

[więcej ...]

Bezpłatne badania specjalistyczne w 2014 r.

[więcej ...]

Informacja Wielkopolskiego Inspektora Sanitarnego dotycząca rejestracji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej

[więcej ...]

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu informuje

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza wszystkich honorowych dawców krwi do odbioru w Punkcie Krwiodawstwa zaświadczenia potwierdzającego ilość oddanej krwi w 2013 roku. Otrzymane zaświadczenie upoważnia dawcę krwi do uzyskania odliczenia wartości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o Opieki Społecznej z 7 grudnia 2004 roku (Dz. U. Nr 263 poz. 2625). Uzyskana kwota stanowi darowiznę na cele ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 101 z dnia 26 lipca 1991 roku Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku nr 14 poz. 176. Kwota podlega odliczeniu od dochodu za miniony rok.

Jan Maćkowiak
prezes Koła PCK

Promocja honorowego krwiodawstwa

We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu odbywają się wykłady i pogadanki o honorowym dawstwie krwi i szpiku.

[więcej ...]

Działalność PCK w Wągrowcu w 2014 roku na terenie powiatu wągrowieckiego

[więcej ...]

Kolejny sukces naszego PCK

[więcej ...]

Pierwsza pomoc w przypadku złamania przedramienia

[więcej ...]

Uwaga - włośnica

[więcej ...]

Zmiana adresu korespondencyjnego Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

[więcej ...]

Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w sprawie planu finansowego WOW NFZ na 2014 rok

[więcej ...]

Nasza praca jest jak misja - Oddział noworodkowy

[więcej ...]

Znajdź lekarza

[więcej ...]

Uwaga na zatrucia

Zbliża się sezon grzybobrania. Co roku w tym okresie dochodzi do wielu przypadków pomyłek zbieraczy, którzy przypłacają je utratą zdrowia, a nawet życia swojego lub bliskich.

[więcej ...]

Oddaj krew, uratuj życie!

Polski czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza do honorowego oddawania bezcennego leku, jakim jest krew. Wszystkim chętnym oferujemy: bezpłatne badanie lekarskie, oznaczenie grupy krwi, produkty regenerujące, usprawiedliwienie za dzień oddania krwi.
Dla zamiejscowych zwrot kosztów podróży. Po oddaniu 6 litrów (kobiet 5) PCK nadaje tytuł zasłużony honorowy dawca krwi, który upoważnia do bezpłatnych przejazdów komunikacja miejską i wejść na mecze piłki nożnej, ulgi do Aquaparku i kina MDK oraz poza kolejnością do służby zdrowia i aptek. Punkt Krwiodawstwa mieści się w budynku szpitala powiatowego i czynny jest w: poniedziałek, wtorek i czwartek, zapisy w godzinach rannych.

Zostań dawcą krwi lub szpiku

W placówkach oświatowych i zakładach pracy na terenie powiatu wągrowieckiego przeprowadzane są pogadanki oraz prezentacje multimedialne na temat znaczenia krwi w życiu człowieka.

[więcej ...]

Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia

[więcej ...]

Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku zewnętrznego

[więcej ...]

Wykład poświęcony profilaktyce chorób kobiecych

18 kwietnia w sali kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu przed seansem z cyklu "Kino dla Pań" odbył się wykład poświęcony profilaktyce chorób kobiecych pt. "Dekalog rozsądnej kobiety". Udział w nim wzięły mieszkanki z naszego powiatu.

[więcej ...]

Jak ustrzec się grypy?

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, w związku ze wzrostem zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne informuje, jak można ustrzec się tej choroby.

Plakat

Ulotka

eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Na bieżąco informujący świadczeniodawców o uprawnieniach pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, oparty o prowadzony przez NFZ Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU).

[więcej ...]

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĄGROWCU INFORMUJE

Od połowy grudnia ub. roku do dnia dzisiejszego obserwujemy na terenie Powiatu Wągrowieckiego sezonowy wzrost zachorowań na grypę i schorzenia grypopodobne, choć nie można tego jeszcze nazwać epidemią.

[więcej ...]

Rzuć dymka

Rozpoczęła się ogólnopolska kampania informacyjno - edukacyjna skierowana do kobiet palących tytoń. Główną grupę odbiorców stanowią kobiety w wieku 40 lat i więcej. Celem kampanii, realizowanej w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, jest zachęcenie palących kobiet do podjęcia próby rzucenia palenia oraz ukazanie korzyści z życia bez nałogu.

[więcej ...]

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza wszystkich honorowych dawców krwi do odbioru w Punkcie Krwiodawstwa zaświadczenia potwierdzającego ilość oddanej krwi i osocza w 2014 roku

[więcej ...]

Podarować komuś życie

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu informuje, że od 26 maja br. istnieje możliwość zarejestrowania się na potencjalnego dawcę szpiku w Punkcie Krwiodawstwa RCKiK, który mieści się na 4 piętrze w budynku szpitala powiatowego.

[więcej ...]

Podsumowanie NEFROTESTU w Wągrowcu

[więcej ...]

Zbieramy krew dla ratowania życia

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu, pod patronatem Starosty Wągrowieckiego, organizuje IX Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa, który polega na honorowym oddawaniu bezcennego leku, jakim jest krew. Konkurs trwa od września 2012 roku do czerwca 2013 roku i skierowany jest do: zakładów pracy, służb mundurowych, sołectw, placówek oświatowych, stowarzyszeń oraz miast i gmin na terenie powiatu wągrowieckiego.

[więcej ...]

Informacja dotycząca Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Uprzejmie informujemy, że powiat wągrowiecki włączył się do współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Poznaniu. Dzięki wprowadzeniu w Polsce Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi zwiększyła się świadomość i coraz więcej kobiet zgłasza się na profilaktyczne badania. Efektem tego jest zwiększenie się liczby raków piersi wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania, kiedy leczenie jest krótsze, mniej obciążające i bardziej efektywne.

Do pobrania: Ulotka

[więcej ...]

Zmiany w sprawie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wągrowcu

Od 1 lipca br. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

[więcej ...]

"Szpitale Przyjazne Kombatantom"

Informujemy, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, jako jeden z 34 szpitali z terenu województwa wielkopolskiego, podpisał porozumienie w sprawie przystąpienia do programu pn. "Szpitale Przyjazne Kombatantom".

[więcej ...]

Zakażenia i zatrucia pokarmowe

[więcej ...]

CZY SZCZEPIĆ SIĘ PRZECIWKO GRYPIE ?

[więcej ...]