Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Powiat Wągrowiecki

Powiat wągrowiecki jest jednym z większych powiatów Wielkopolski, leżącym w północno - wschodniej części województwa. Zajmuje powierzchnię 1040,8 km2 i leży w historycznym i etnograficznym regionie Pałuk, na przecięciu Szlaku Piastowskiego ze Szlakiem Cysterskim. Zamieszkuje go ponad 70 tysięcy mieszkańców w gminach Wągrowiec, Skoki, Gołańcz, Damasławek, Mieścisko, Wapno i w mieście Wągrowcu.

Odwiedzając wągrowiecką ziemię można zapoznać się z bogatą historią tego regionu, ściśle związaną z cystersami, którzy wywarli duży wpływ na jego rozwój. Początki Wągrowca związane są z ekspansją terytorialną cystersów sprowadzonych ok. 1142 roku do Łekna, leżącego nieopodal Wągrowca. W roku 1319 opat Gotszalk kupuje od Sędziwoja z Zarembów obszar ziemi w rozlewiskach Warty i Nielby. Na tym obszarze zaczynają pojawiać się budowle cystersów. Rozbudowująca się osada Wągrowiec już w roku 1381 posiadała młyn, tamę i kościół parafialny. Wówczas także po raz pierwszy pojawiają się wzmianki o Wągrowcu jako mieście.

Wągrowiec jest miejscem, gdzie urodził się ks. Jakub Wujek, jezuita, teolog, autor pierwszego i najbardziej znanego przekładu Biblii na język polski. Spośród znanych osobowości pochodzących ze stolicy powiatu jest Adam z Wągrowca, cysters, organista w kościołach w Wągrowcu i Lądzie, znakomity kompozytor muzyki organowej. Tutaj też swoją młodość spędził pisarz Młodej Polski, Stanisław Przybyszewski.

W powiecie znajdują się liczne obiekty sakralne, wśród nich najstarszy, będący zabytkiem klasy "0" drewniany kościół p.w. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim. Takie walory jak przyjazne środowisko, liczne jeziora i lasy, dobrze oznakowane ścieżki piesze i szlaki rowerowe, baza noclegowa, stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku oraz uprawiania sportów wodnych oraz turystyki rowerowej. Jeziora obfitujące w różne gatunki ryb stanowią raj dla wędkarzy.
Miłośników przyrody zachwyci rezerwat leśny "Dębina", położony zaledwie kilka kilometrów od Wągrowca. Tworzą go blisko 300 - letnie dęby /wśród nich uznany za pomnik przyrody Dąb Korfantego/, lipy, wiązy, klony, buki, jawory. W chronionych gatunkach roślin znajdują się gniazda czapli siwej i sokoła wędrownego. Przez powiat wągrowiecki przepływają rzeki m.in. Wełna i Nielba, które krzyżują się tworząc unikalne zjawisko hydrograficzne, zwane potocznie bifurkacją.

Wągrowiec jest miastem z silnie rozwiniętą strukturą szkół ponadgimnazjalnych, z bogatą ofertą edukacyjną i nowoczesną bazą dydaktyczną. Istnieje także możliwość zdobycia wykształcenia wyższego w filiach dwóch uczelni. Bogata oferta kierunków kształcenia sprawia, że powiat wągrowiecki jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem nauki.

Na terenie powiatu znajdują się liczne kompleksy sportowe do uprawiania różnych dyscyplin tj. lekkoatletyki, piłki nożnej, piłki ręcznej. Samorządy dążą do zwiększenia aktywności fizycznej swoich mieszkańców. W tym celu w Wągrowcu w 2010 roku powstanie nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny "Aquapark".

Ziemia wągrowiecka "kulturą stoi". Odbywa się tutaj szereg imprez istotnych dla życia kulturalnego nie tylko regionu, Wielkopolski, ale i całego kraju. W stolicy powiatu oraz wchodzących w jego skład gminach działają amatorskie teatry, chóry, młodzieżowe orkiestry dęte, liczne zespoły muzyczne, artyści ludowi. Bogate życie kulturalne w powiecie to w dużej mierze zasługa Muzeum Regionalnego, MIejskiego Domu Kultury i Szkoły Muzycznej w Wągrowcu, miejskich i gminnych domów kultury oraz bibliotek.

Powiat Wągrowiecki powstał 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy samorządowej. Tradycje struktur powiatowych są jednak w naszym regionie znacznie starsze. Wągrowiec był już stolicą powiatu w okresie międzywojennym i w czasach PRL-u do roku 1975.

Dzisiaj jesteśmy jednym z 31 powiatów Województwa Wielkopolskiego. Nasz powiat leży w jego północno - wschodniej części w odległości około 60 kilometrów od Poznania, Bydgoszczy czy Piły.

Ważniejsze daty z historii ziem powiatu wągrowieckiego

 • 1797r. Wągrowiec stał się królewskim miastem pruskim, w bardzo krótkim czasie utworzono powiat wągrowiecki, w granicach którego znalazły się m.in. Gołańcz, Skoki, Rogoźno, Łekno i Mieścisko. Wągrowiec zyskał rangę miasta powiatowego z urzędem starosty (Landrat).
 • 1807r. Powiat wągrowiecki wszedł w skład departamentu poznańskiego Księstwa Warszawskiego.
 • 1815r. Po utworzeniu Wielkiego Księstwa Poznańskiego włączony został do rejencji bydgoskiej.
 • 1818r. Część powiatu przyłączono do powiatów szubińskiego, chodzieskiego i mogileńskiego.
 • 1887r. Nowy podział administracyjny Wielkiego Księstwa Poznańskiego, część wschodnią powiatu wągrowieckiego włączono do powiatu żnińskiego.
 • 1918/19r. Powstańcy wielkopolscy wyzwolili powiat wągrowiecki, Wągrowiec nadal pozostał ośrodkiem administracji powiatowej.
 • 1939r. W maju utworzono Batalion Obrony Narodowej "Wągrowiec" w celu ochrony nadgranicznych rejonów powiatu.
 • 1939r. 8 września powiat wągrowiecki został włączony do regencji inowrocławskiej.
  26 października władzę przejęła w pełni niemiecka administracja cywilna.
 • 1945r. 22 stycznia okupacyjna administracja niemiecka ostatecznie opuściła Wągrowiec, rozpoczęło się tworzenie polskiej administracji powiatowej. W lipcu utworzono 6 gminnych i 3 miejskie rady narodowe.
  Powołano wiele instytucji obejmujących cały powiat m.in. w listopadzie utworzono Powiatowy Ośrodek Zdrowia oraz Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem.
 • 1955r. Nastąpiła kolejna reorganizacja administracji państwowej, powiat podzielono na 33 rady narodowe.
 • 1975r. W wyniku kolejnej reformy administracyjnej kraju zlikwidowano powiaty. Większą część dawnego powiatu wągrowieckiego włączono do województwa pilskiego a pozostałą do województwa poznańskiego.
 • 1990r. Wprowadzono Urzędy Rejonowe jako delegatury administracji wojewódzkiej w terenie. Wągrowiec stał się siedzibą rejonu.
 • 1999r. 1 stycznia ponownie utworzono powiat wągrowiecki.

UCHWAŁA NR XVIII /135/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli powiatu wągrowieckiego

[więcej ...]

Dane statystyczne

Powiat Wągrowiecki zajmuje powierzchnię 1040,8 km2 i jest jednym z większych powiatów Wielkopolski. Zamieszkuje go ponad 70 tysięcy mieszkańców.

W jego skład wchodzi 7 gmin:

 • gmina miejska - Wągrowiec
 • gminy miejsko-wiejskie - Gołańcz, Skoki
 • gminy wiejskie - Damasławek, Mieścisko, Wapno, Wągrowiec
GminaPowierzchnia - 1040,8 km2Ludność - 70257
Damasławek104,7 km25727
Gołańcz192,1 km28629
Mieścisko135,6 km26155
Skoki198,5 km29249 (miasto: 4144, wieś: 5105)
Wapno44,2 km23177
g. Wągrowiec347,8 km212646
m. Wągrowiec17,9 km224674

Stan na dzień 31.12.2012.

Dane statystyczne za Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie  www.stat.gov.pl.

Współpraca zagraniczna

Powiat wągrowiecki i jego poszczególne gminy podpisały umowy partnerskie z powiatem Lüneburg w Dolnej Saksonii w Niemczech. Powiaty wymieniają się doświadczeniami na płaszczyźnie samorządowej oraz współpracują w zakresie kulturalnym, sportowo-turystycznym i socjalnym.
A oto partnerzy z Niemiec i innych krajów:

 • Powiat Wągrowiecki - powiat Lüneburg (Niemcy); Rejon Czerwonoarmijski (Ukraina)
 • miasto Wągrowiec - miasta: Adendorf i Schönwalde (Niemcy); Gyula (Węgry); Krasnogorsk (Rosja); Le Plessis-Trevise (Francja)
 • gmina Damasławek - gmina Dahlenburg (Niemcy); gmina Oirschot (Holandia)
 • gmina Gołańcz - Związek Pielęgnacji Stosunków Międzynarodowych Allendorf (Lumda - Niemcy); gmina Ilmenau (Niemcy); gmina Kamyk nad Wełtawą (Czechy)
 • gmina Skoki - gmina Bardowick (Niemcy); gmina Drechterland (Holandia)
 • gmina Mieścisko - gmina De Bilt (Holandia); gmina Retiers (Francja); gmina Scharnebeck (Niemcy)
 • gmina Wapno - gmina Amelinghausen (Niemcy)

Jak dojechać?

Pociągiem: z Poznania przez Skoki (średni czas przejazdu 1 godz. 10 min.).

Autobusem: z Poznania przez Skoki lub przez Rogoźno; z Piły przez Chodzież; z Bydgoszczy przez Szubin (średni czas przejazdu 1,5 godz.)

Samochodem: z Poznania przez Skoki trasą 196 lub przez Oborniki - 11, a potem 195, z Piły trasą 11, a potem 192, z Bydgoszczy trasą 247 a potem 241 (średni czas przejazdu 1 godz.)

Rozkłady jazdy:

Polskie Koleje Państwowe

Rozkład jazdy autobusów PKS Poznań

Rozkład jazdy autobusów PKS Sp. z o.o. w Pile

Charakterystyka

Powiat Wągrowiecki charakteryzuje:

 • bogata historia ziemi wągrowieckiej ściśle związana z cystersami, którzy wywarli duży wpływ na rozwój tego regionu
 • piękno przyrody, bogactwo jezior oraz lasów
 • wielkopolska przedsiębiorczość
 • silny region kulturalny - Pałuki
 • przecięcie dwóch szlaków turystycznych: Szlak Piastowski oraz Szlak Cysterski
 • pełna infrastruktura komunalna
 • dogodne warunki do inwestycji
 • staropolska gościnność