Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

TRYB POZAKONKURSOWY - "MAŁE GRANTY"

Komunikat w sprawie wykazu wniosków złożonych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012r.

lp.Nazwa oferentaZakres zadaniaTytuł zadaniaWnioskowana kwotaDecyzja Zarządu Powiatu
1.Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Data wpływu: 23.02.2012r.
kultura i sztukaPlener plastyczno - fotograficzny Rybowo 20124.400 złprzyznano 4.000 zł
2.Stowarzyszenie Sportowe "SZKWAŁ" w Kamienicy
Data wpływu: 23.02.2012r.
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportuSzkolenie w celu podniesienia aktywności sportowej mieszkańców powiatu1.140 złprzyznano 1.000 zł
3.Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu
Data wpływu: 23.02.2012r.
działania na rzecz osób w wieku emerytalnymPogorzelica3.000 złnegatywna
4.Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu
Data wpływu: 23.02.2012r.
działania na rzecz osób w wieku emerytalnymXIV Powiatowy Zlot Seniorów2.000 złnegatywna
5.Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku
Data wpływu: 24.02.2012r.
turystyka i krajoznawstwoObóz turystyczno -krajoznawczy młodzieżowej orkiestry dętej3.500 złnegatywna
6.Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach
Data wpływu: 27.02.2012r.
działania na rzecz osób w wieku emerytalnymWyjazdy integracyjne, rekreacyjne i zdrowotne dla seniorów z Powiatu Wągrowieckiego5.265 złprzyznano 4.000 zł

Informujemy, że kwota 9.000 zł przeznaczona na tryb pozakonkursowy - tzw. "małe granty" w 2012r. została w pełni wykorzystana.

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia

OFERTY ZŁOŻONE W TRYBIE TZW. "MAŁYCH GRANTÓW", DO KTÓRYCH MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu zamieszcza oferty złożone w trybie tzw. "małych grantów" na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa,
3) na stronie internetowej Powiatu.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej swoje uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, z dopiskiem "Małe granty - uwagi".

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Zarząd Powiatu niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia

OFERTA NR 1
Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zadanie z zakresu kultury i sztuki.
Tytuł zadania publicznego: "Plener plastyczno - fotograficzny Rybowo 2012".
Data publikacji oferty: 02.03.2012 r.

Oferta nr 1 - Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Załącznik do oferty nr 1

OFERTA NR 2
Stowarzyszenie Sportowe "SZKWAŁ" w Kamienicy
Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Tytuł zadania publicznego: "Szkolenie w celu podniesienia aktywności sportowej mieszkańców powiatu".
Data publikacji oferty: 02.03.2012 r.

Oferta nr 2 - Stowarzyszenie Sportowe SZKWAŁ
Załącznik do oferty nr 2

OFERTA NR 3
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach
Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Tytuł zadania publicznego: "Wyjazdy integracyjne, rekreacyjne i zdrowotne dla seniorów z Powiatu Wągrowieckiego".
Data publikacji oferty: 02.03.2012 r.

Oferta nr 3 - Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach
Załącznik do oferty nr 3 pełnomocnictwo I
Załącznik do oferty nr 3 pełnomocnictwo II
Załącznik do oferty nr 3 KRS

Rozstrzygnięcie ofert złożonych w trybie pozakonkursowym - tzw. "małe granty"

1. Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Informujemy, że do oferty Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Wągrowcu złożonej w dniu 23.02.2012r. trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłoszono żadnych uwag.
Oferent spełnił wszystkie przesłanki wynikające z art. 19a w/w ustawy tj. wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000 zł, a termin realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni.
Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012r. przyznał dotację w wysokości 4.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki pt. "Plener plastyczno - fotograficzny Rybowo 2012".

2. Stowarzyszenie Sportowe "SZKWAŁ" w Kamienicy.
Informujemy, że do oferty Stowarzyszenia Sportowego "SZKWAŁ z siedzibą Kamienicy złożonej w dniu 23.02.2012r. trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłoszono żadnych uwag.
Oferent spełnił wszystkie przesłanki wynikające z art. 19a w/w ustawy tj. wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000 zł, a termin realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni
Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012r. przyznał dotację w wysokości 1.000 zł na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "Szkolenie w celu podniesienia aktywności sportowej mieszkańców powiatu".

3. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach.
Informujemy, że do oferty Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach złożonej w dniu 27.02.2012 r. trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłoszono żadnych uwag.

Oferent spełnił wszystkie przesłanki wynikające z art. 19a w/w ustawy tj. wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000 zł, a termin realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni.
Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 15 marca 2012r. przyznał dotację w wysokości 4.000 zł na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. "Wyjazdy integracyjne, rekreacyjne i zdrowotne dla seniorów z Powiatu Wągrowieckiego".

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia

[... wstecz]