Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Wiadomości archiwalne

Roczna odprawa wągrowieckich policjantów

23 stycznia br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę wągrowieckiej policji w roku 2012. W odprawie rocznej uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Zbigniew Hultajski, Starosta Michał Piechocki, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Synoracki, prokurator rejonowy Wioleta Rozpędowska oraz zaproszeni goście.

Podczas odprawy zostały przedstawione najważniejsze osiągnięcia wągrowieckich policjantów oraz przedsięwzięcia podejmowane w 2012 roku na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjanci prowadzący postępowania karne odnotowali więcej przestępstw niż w roku 2011. Mniejszą liczbę przestępstw odnotowano w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Mniej było także rozbojów, natomiast więcej kradzieży i włamań oraz przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Odnotowano mniej wypadków i kolizji drogowych, jak również ofiar śmiertelnych.

Roczna odprawa wągrowieckich policjantów Roczna odprawa wągrowieckich policjantów Roczna odprawa wągrowieckich policjantów Roczna odprawa wągrowieckich policjantów Roczna odprawa wągrowieckich policjantów

[... wstecz]