Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Wiadomości archiwalne

Pierwsze w 2013 r. posiedzenie
Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego

Tym razem włodarze powiatów województwa wielkopolskiego gościli w Poznaniu. Dwudniowy Konwent odbył się w dniach 4 - 5 lutego 2013 roku.

Uczestniczący w posiedzeniu Wojewoda Piotr Florek przedstawił informację na temat kontraktacji usług ratownictwa medycznego na lata 2013-2018 i systemu powiadamiania ratunkowego w Wielkopolsce. Dyskutowano także nad funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej - środki finansowe przeznaczone na utrzymanie 6320 pensjonariuszy, bo tylu jest w Wielkopolsce, pochodzą z budżetu wojewody, ale organem założycielskim DPS-ów są powiaty.

Gościem drugiego dnia obrad był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który przedstawił zagadnienia dotyczące budżetu województwa wielkopolskiego na rok 2013, a także informacje na temat planowanych inwestycji, remontów i nakładów finansowych przeznaczonych na drogi wojewódzkie w bieżącym roku. Zaprezentował również inne istotne dla samorządów powiatowych inwestycje wojewódzkie. Marszałek przybliżył także Starostom ideę powołania Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów. Starostowie zapewnili Marszałka, że wezmą udział w uroczystościach 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego organizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Warszawie.

Starostowie zapoznali się również z przedstawionymi przez Andrzeja Krygiera, Przewodniczącego Zarządu Wielkopolskiego Zrzeszenia Geodetów Powiatowych założeniami Systemu Informacji Przestrzennej, który miałby powstać w Wielkopolsce. Nowy system połączy w całość rozproszone bazy danych i umożliwi urzędnikom z całej Wielkopolski korzystanie z danych oraz uzupełnianie ich własnymi informacjami. Usprawniłoby to niewątpliwie procesy administrowania, planowania, monitoringu oraz działania na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

System taki funkcjonuje już na terenie powiatu poznańskiego. W jego ramach gminy współpracują ze sobą przy udostępnianiu danych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego przez internet czy przy tworzeniu map.

Informację dotycząca działań w zakresie bieżącego utrzymania, inwestycji oraz remontów zaplanowanych na 2013 rok na drogach wojewódzkich przedstawił Marek Kmiecik, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Natomiast Marek Napierała, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Poznaniu podzielił się ze starostami informacją nt. podjętych i planowanych działań na drogach krajowych w 2013 roku.

[... wstecz]