Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Wiadomości archiwalne

PCK w szkołach

Dwudziestu nauczycieli ze szkół podstawowych w Skokach, Mieścisku, Gołańczy, Smogulcu i Wągrowcu: nr 2, 3 i 4 bierze udział w realizowaniu ogólnopolskiego programu edukacyjnego, w którym uczestnicy ponad pół tysiąca młodzieży wczesnoszkolnej z terenu powiatu wągrowieckiego. Program z zakresu: zdrowia, bezpieczeństwa, higieny, humanitaryzmu i tolerancji został opracowany przez Polski Czerwony Krzyż. Dzięki programowi "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" uczniowie klas trzecich mają okazje zapoznać się z ideałami głoszonymi przez międzynarodową organizacje CK. Uczniowie uczą się zasad prozdrowotnych - zwiększania udziału w diecie owoców i warzyw, poznają umiejętności udzielania pierwszej pomocy, wzywania pomocy i korzystania z telefonów alarmowych w przypadku niebezpieczeństwa oraz zasad ekologii, higieny i ruchu drogowego. Ponadto nauczą się przejawiania wrażliwości, tolerancji wobec ludzi innych ras, narodowości, przekonań i wyznań, poczucia współistnienia z innymi narodami. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne oraz legitymacje członka Klubu PCK ufundowane przez Starostwo Wągrowieckie.. Młodzież wzbogaci swoja wiedzę i umiejętności, które bezinteresownie przekazują specjaliści: Ina Łapacz i Ewa Czarnecka z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Agnieszka Wójtych z Komendy Powiatowej Policji, Barbara Thomas - Trybus z Nadleśnictwa Durowo, Marek Piekutowski z Państwowej Straży Pożarnej, Arun Goel - lekarz stomatolog, Jan Maćkowiak z PCK. Na zakończenie programu wszyscy otrzymają podziękowania i dyplomu uczestnictwa w programie.

Jowita Maćkowiak
członek Zarządu Koła PCK w Wągrowcu

PCK w szkołach PCK w szkołach PCK w szkołach PCK w szkołach PCK w szkołach PCK w szkołach

[... wstecz]