Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Wiadomości archiwalne

Powiatowy Konkurs Pożarniczy "Młodzież zapobiega pożarom"

Laureaci gminnych zmagań konkursu strażackiego z terenu powiatu wągrowieckiego wzięli udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu "Młodzież zapobiega pożarom", które odbyły się 26 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Celem konkursu jest podwyższanie świadomości wśród społeczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, zasad alarmowania, funkcjonowania struktur strażackich, historii pożarnictwa, a szczególnie niesienia pomocy w sytuacjach szczególnych. Zadaniem uczestników wszystkich typów szkół było udzielenie poprawnych odpowiedzi na 30 pytań testowych, a laureaci poszczególnych kategorii wiekowych dodatkowo na trzy pytania ustne. Komisję konkursową tworzyli:
Przewodniczący - kpt. Marek Piekutowski, reprezentujący Komendę Powiatową PSP w Wągrowcu,
Sekretarz - Andrzej Kuraszkiewicz, prezes zarządu powiatowego związku w Wągrowcu,
Członek - Grzegorz Manikowski, komendant miejsko - gminny związku w Wągrowcu,
st. kpt. Jacek Michalak - komendant powiatowy PSP w Wągrowcu.

W najmłodszej kategorii najwyżej zostali sklasyfikowani: Paulina Świder z SP w Siennie, Arkadiusz Krawczyk z SP w Mieścisku, Natalia Okońska również z SP w Siennie. W kategorii gimnazjalnej największą wiedzą wykazali się: Jakub Marmurowicz reprezentujący Gimnazjum w Rąbczynie, Dorota Napieralska z Gimnazjum w Mieścisku i Daria Wabich z Gimnazjum Miejskiego w Wągrowcu. Natomiast wśród najstarszych uczestników konkursu najwyższe miejsca zajęli: Iwona Lewandowska z ZSP nr 2 w Wągrowcu, Marcin Sobkowski z OSP Runowo i Mariusz Napieralski z OSP w Żabiczynie. Laureaci zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi i dyplomami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Wszystkim opiekunom i propagatorom ruchu strażackiego Jacek Michalak - komendant PSP w Wągrowcu wręczył czujniki pożarowo - dymowe.

"Strażacy cieszą się największym zaufaniem społecznym i są wysoko wykwalifikowanymi w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi" - powiedział Tomasz Kranc, Wicestarosta Wągrowiecki. Laureaci najwyższych miejsc wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 13 kwietnia w Ostrowie Wlkp.

Jan Maćkowiak

Powiatowy Konkurs Pożarniczy "Młodzież zapobiega pożarom" Powiatowy Konkurs Pożarniczy "Młodzież zapobiega pożarom"

[... wstecz]