Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Wiadomości archiwalne

Pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

27 marca 2013 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu. Członkowie Rady wyrazili opinie między innymi w następujących sprawach:
- pozytywnie zaopiniowali plan finansowy Funduszu Pracy na 2013 rok
- pozytywnie zaopiniowali 4 programy specjalne, w tym 3 projekty konkursowe:
1/ "Mama i Tata nad Nielbą" - program specjalny dla 20 bezrobotnych rodziców dzieci do 6 roku życia
2/ "Start nad Nielbą" - program specjalny dla 20 młodych długotrwale bezrobotnych do 30 roku życia
3/ "Powrót nad Nielbą" - program specjalny dla 20 bezrobotnych po 50 roku życia
4/ "Aktywni nad Nielbą" - program specjalny dla 25 długotrwale bezrobotnych.

Rozstrzygnięcie ewentualnej realizacji trzech pierwszych programów nastąpi prawdopodobnie w maju br., czwarty z programów - niekonkursowy - rozpocznie się w II kwartale bieżącego roku.
- negatywnie zaopiniowali zgłoszony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Wągrowcu nowy kierunek kształcenia: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia odbędzie się w II kwartale 2013 roku.

Przygotowała:
Beata Korpowska

posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

[... wstecz]