Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Wiadomości archiwalne

Łazienki na Oddziale Wewnętrznym wągrowieckiego Szpitala będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

28 marca odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Wągrowieckiego.

Podczas posiedzenia członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego, sprawozdania Powiatowej Biblioteki Publicznej i Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu Wągrowieckiego.
- W sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu \powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
- W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok.
- W sprawie wyrażenie zgody na realizację projektu pn. "Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Wewnętrznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu".
Projekt ten dotyczy dostosowania łazienek mieszczących się na III piętrze budynku głównego szpitala w Oddziale Wewnętrznym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmie roboty budowlano-instalacyjne wraz z wyposażeniem i wymianą drzwi. Do 5 kwietnia należy złożyć wniosek do PRFON.
Na razie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na staranie się o dofinansowanie w formie złożenia przez szpital wniosku do PFRON-u. Dofinansowanie może wynieść do 50%. Resztę środków zabezpieczyć musi szpital.
Powiat zamierza przekazać 500 tys. zł dotacji w bieżącym roku dla szpitala.

[... wstecz]