Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Wiadomości archiwalne

Witryna 2013

Tegoroczna, piętnasta, a więc jubileuszowa, Witryna - Powiatowe Konfrontacje Szkolnych Zespołów Muzycznych i Tanecznych, to największy pod względem frekwencyjnym przegląd działalności artystycznej dzieci i młodzieży w naszym powiecie. W tym roku do konkursu stanęło 420 młodych wykonawców, którzy w sobotę, 20 kwietnia, zjawili się w wągrowieckim kinie, by zaprezentować swoje programy.

Taki skromny jubileusz skłania do refleksji: Najważniejsze -myślę- że udało się przez te czternaście lat zachować ciągłość Konfrontacji, a to przede wszystkim zasługa całej rzeszy nauczycieli- instruktorów, którzy konsekwentną, wieloletnią pracą umożliwili artystyczny start wielu młodym ludziom, także pasja dzieci i młodzieży czującej potrzebę zaistnienia w kulturze, jakby na przekór narzekaniom, że podobno "im się nie chce".

Istotne jest również to, że tradycja pracy pozaszkolnej z dziećmi i młodzieżą niekiedy przechodzi z pokolenia na pokolenie i na Witrynie , już jako instruktorzy, pojawiają się ci, którzy wcześniej, jako dzieci z tym przeglądem mieli kontakt i postanowili kontynuować działania artystyczne stając po tej drugiej stronie.

Trwałą wartość tych wieloletnich wysiłków na rzecz rozwoju naszej lokalnej kultury docenił w tym roku zarząd powiatu wągrowieckiego, który, w związku z jubileuszem, uhonorował Katarzynę Michalską, Lucynę Jastrząbek i Mieczysława Jarzembowskiego, osoby najdłużej związane z Konfrontacjami, specjalnymi podziękowaniami. Komisja zaś, w składzie:

Witold Zieliński- przewodniczący, Agnieszka Świtoniak, Dominika Kościńska po obejrzeniu i wysłuchaniu 27 zespołów zgłoszonych na XV Powiatowe Konfrontacje Szkolnych Zespołów Muzycznych i Tanecznych "Witryna 2013", postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii zespołów wokalnych szkół podstawowych:I miejsce: Skoczkom z Biblioteki Publicznej w Skokach, II miejsce: Michalinkom z Parafii M.Kozala w Wągrowcu, II miejsce: Perełkom z SP 2 w Wągrowcu, III miejsce: Chórowi Maleńkiemu z MDK w Wągrowcu.

W kategorii zespołów tanecznych szkół podstawowych: I miejsce: Grupie 4 dance z SP 4 w Wągrowcu, I miejsce: Iskierkom ze Studia Gabi, II miejsce: Zespołowi Słoneczko-z SP w Niemczynie, II miejsce: Szkolnej Gromadce z SP 2 w Wągrowcu.

W kategorii zespołów wokalnych szkół ponadpodstawowych: I miejsce: Zespołowi Dream z I LO- w Wągrowcu, I miejsce: Zespołowi Tempo z Gimnazjum w Mieścisku, II miejsce: Zespołowi Soprano z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu

W kategorii zespołów tanecznych szkół ponadpodstawowych: I miejsce: Grupie Keep z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, II miejsce: Grupie Fart z MDK w Wągrowcu, wyróżnienie: Zespołowi Move- ZSP nr 2-Wągrowcu

Organizatorem Konfrontacji było Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Karol Kruś

Witryna 2013 Witryna 2013 Witryna 2013 Witryna 2013 Witryna 2013 Witryna 2013 Witryna 2013 Witryna 2013 Witryna 2013 Witryna 2013

[... wstecz]