Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Wiadomości archiwalne

Spotkanie informacyjne
pt.: "Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE".

14 maja w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie informacyjne pt.: "Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE".

Podczas spotkania specjalista Funduszu Pożyczkowego z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawił uczestnikom możliwości finansowania rozwoju firmy ze środków unijnej pożyczki oraz wyjaśnił:
- kto może skorzystać z pożyczki JEREMIE,
- na jaki cel może być przeznaczona pożyczka JEREMIE,
- na jakich zasadach udzielane są pożyczki JEREMIE,
- jakie są różnice między pożyczką unijną a dotacją,
- jakie są wymagania dotyczące skorzystania z oferty pożyczkowej JEREMIE,
- dlaczego warto skorzystać z pożyczki JEREMIE,
- jak prawidłowo skompletować wniosek o pożyczkę.
W spotkaniu uczestniczyły również prelegentki WARP z Piły.

INICJATYWA JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Wspólne Europejskie Zasoby dla Micro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2005 roku na spotkaniu ministerialnym w Brukseli stanowiąca nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych.

Spotkanie informacyjne<br>pt.: "Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE" Spotkanie informacyjne<br>pt.: "Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE" Spotkanie informacyjne<br>pt.: "Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE" Spotkanie informacyjne<br>pt.: "Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE" Spotkanie informacyjne<br>pt.: "Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE" Spotkanie informacyjne<br>pt.: "Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE"

[... wstecz]