Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Wiadomości archiwalne

Podsumowanie III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci "Bezpiecznie na Wsi - Powiedz Stop Upadkom!"

27 maja w Starostwie Powiatowym odbyło się podsumowanie III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci "Bezpiecznie na Wsi - Powiedz Stop Upadkom!"

Konkurs został ogłoszony przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, a jego celem było promowanie zasad ochrony życia i zdrowia dzieci na terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej oraz kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci w czasie ich zabaw w otoczeniu prac osób dorosłych w gospodarstwie rolnym.

Komisja Konkursowa w składzie: Wicestarosta Tomasz Kranc, radny powiatowy i przewodniczący Komisji Finansów Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu Jerzy Springer oraz kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wągrowcu Waldemar Głos ustaliła, że w wyniku przeprowadzonych eliminacji spośród 130 uczniów laureatami etapu wojewódzkiego zostali:

W grupie wiekowej klas 0-3:
I miejsce - Filip Frieske, kl.I SP Panigródz,
II miejsce - Wiktoria Bugnacka, kl. II SP Żelice,
III miejsce - Kamil Dudek, kl. III SP w Lipinach

W grupie wiekowej klas 4-6:
I miejsce - Angelika Królczyk, kl. V SP Morakowo,
II miejsce - Kacper Nowicki, kl. IV SP Morakowo
III miejsce - Weronika Kamińska, kl. VI SP Pawłowo Żońskie.

[... wstecz]