Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Wiadomości archiwalne

40 - lecie poświęcenia pomnika ks. Jakuba Wujka

2 czerwca pod przewodnictwem ks. biskupa seniora Bogdana Wojtusia odbyła się uroczysta msza św. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu z okazji 40 - lecia poświęcenia pomnika ks. Jakuba Wujka.

Wcześniejsze poświecenie pomnika odbyło 27 maja 1973 przez kard. Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski podczas Kongresu Biblistów Polskich, w których brał udział między innymi również kard. Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II. W tej szczególnej uroczystości wzięli także udział: Stanisław Kalemba - Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi, Michał Piechocki - Starosta Wągrowiecki, Stanisław Wilczyński - Burmistrz Miasta Wągrowca, Wicestarosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Wiceburmistrz Grzegorz Kamiński, Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak, prof. dr hab. Irena Kwilecka z Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu i wielu innych gości. Postać ks. Jakuba Wujka - tłumacza pisma świętego przybliżyła wszystkim prof. Irena Kwilecka z Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, której za popularyzację wielkiego wągrowczanina, burmistrz miasta wręczył statuetkę ks. Jakuba Wujka, którą otrzymują osoby zasłużone dla Wągrowca. Wspomniano również o dziejach pomnika, który w 1939 roku został zniszczony przez okupanta. Natomiast dzięki staraniom m.in. ks. prałata Edmunda Mikołajczaka postawiony przed kościołem farnym w 1973 roku. Miłym akcentem było umieszczenie tabliczki pamiątkowej na pomniku i deklaracją złożona przez członków Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Oddział w Wągrowcu o podjęciu sprawowania opieki.

Pomnik ks. Jakuba Wujka

Tekst i foto Jan Maćkowiak

[... wstecz]