Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

"Złota Pieczęć" - Nagroda Powiatu Wągrowieckiego

Laureaci dziesiątej edycji Nagrody Powiatu Wągrowieckiego "Złota Pieczęć 2010"

Irena Wojewódzka-KuczFranciszek Molendowski

Decyzją kapituły, w składzie: Starosta Michał Piechocki, Wicestarosta Tomasz Kranc, redaktor naczelny tygodnika "Głos Wągrowiecki" Jerzy Mianowski, redaktor prowadzący "Tygodnik Wągrowiecki" Krzysztof Czapul, laureaci ubiegłorocznej kapituły: Małgorzata Jazgar, Jerzy Kasprzak, Zbigniew Orywał oraz przedstawiciel Express Tv Jan Szwedziński, laureatami 10. edycji Nagrody "Złota Pieczęć 2010" zostali pani Irena Wojewódzka-Kucz oraz pan Franciszek Molendowski. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło podczas gali 10 grudnia br., w sali kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu. W gali uczestniczyli licznie zaproszeni goście m.in. parlamentarzyści Senator RP p. Mieczysław Augustyn, władze samorządowe z terenu powiatu, radni Rady Powiatu Wągrowieckiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu oraz wągrowiecka publiczność. Nie zabrakło serdecznych życzeń oraz gratulacji, które składano laureatom. Uroczystość uświetnił występ zespołu DagaDana.

Irena Wojewódzka-Kucz - osoba rozpoznawalna na terenie miasta, powiatu, województwa, jak również, nie będzie to nieskromna ocena - znana jest również na terenie kraju. Z działalnością społecznikowską związana jest prawie całe życie.

Przez 16 lat pełniła funkcję Prezesa Wielobranżowej Spółdzielni Inwalidów w Wągrowcu, zatrudniając przede wszystkim osoby niepełnosprawne, osoby, które często na wolnym rynku nie znalazłyby pracy. Osoby, te objęte były zatrudnieniem, ale również nie wymierną pomocą.

Przez dwie kadencje pełniła funkcję członka Krajowego Związku Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych w Warszawie. W tych kadencjach nie zapominała o ludziach, którzy zawsze mogli liczyć na jej pomoc. Przez wiele lat pełniła funkcję radnej miasta Wągrowca, była ławnikiem w Sądzie Rejonowym. W pierwszej kadencji była radną Sejmiku Wielkopolskiego, pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Obecnie jest trzecią kadencję radną Powiatu Wągrowieckiego i pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zdrowia Rynku Pracy i Polityki Społecznej, w latach 2002-2003 była członkiem Zarządu Powiatu Wągrowieckiego.

Pełniła również funkcję przewodniczącej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W roku 1999 z jej inicjatywy powstało Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin "REHABILITACJA" im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu. Główne zadania Stowarzyszenia to kompleksowa pomoc na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. W kręgu tych osób znajdują się również osoby starsze oraz ludzie w trudnych sytuacjach życiowych, losowych.

Współpracuje z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bardzo dużo czasu poświęca na opracowywanie uwag i projektów zmian do ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które są uwzględniane.

Wychodząc naprzeciw problemom osób niepełnosprawnych utworzyła placówki, które w szerokim zakresie pomagają osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wągrowcu, w Wapnie i w Wiardunkach, opracowała i przygotowała komplet dokumentacji na Zakład Aktywizacji Zawodowej, którego prowadzenie przekazała Gminie Mieścisko, utworzyła i prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Wągrowcu wraz z Grupą Wsparcia dla osób z problemami psychicznymi.

Osoba, której dotyczy to wyróżnienie w swoim biurze przyjmuje codziennie znaczną grupę osób służąc radą, pomocą, informacją, a przede wszystkim konkretnym działaniem.

W okresie działalności Stowarzyszenia była inicjatorką wielu spotkań, imprez, szkoleń, prelekcji. Na terenie powiatu wągrowieckiego zorganizowała dwustopniowy kurs języka migowego dla osób głuchoniemych. Pozyskała środki i uruchomiła działalność świetlicy dla osób niesłyszących, w której działała między innymi kawiarenka internetowa. Zorganizowała Msze święte dla osób niesłyszących z udziałem tłumaczy języka migowego.

Dla wszystkich mieszkańców z terenu Powiatu Wągrowieckiego przez okres 2 lat organizowane były spotkania z lekarzami różnych specjalizacji, szczególnie zwracając uwagę na osoby zamieszkujące teren wiejski, gdzie dostęp do informacji bywa trudny i problemy często są większe.

Z jej inicjatywy grupa młodych ludzi przeszła szkolenia wolontariatu.

Co roku również z jej inicjatywy organizowane są spotkania integracyjne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i ich rodzin z całego powiatu i nie tylko. W tych spotkaniach uczestniczy ponad 500 osób.

Mimo, że aktualnie nie pracuje zawodowo, cały swój czas poświęca działalności społecznikowskiej. Grono członków Stowarzyszenia i jej sympatyków jest bardzo duże. Dzięki niej każdy, kto znajduje się w trudnej sytuacji życiowej może liczyć na wsparcie, być dowartościowanym, czuć się potrzebnym, bezpiecznym. Życiowe motto p. Ireny to: "Najważniejszy jest człowiek".

Franciszek Molendowski - W mijającym - 2010 roku Pan Franciszek obchodzi 30 rocznicę swojej aktywnej działalności społecznikowskiej w ramach Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów - oddział Wągrowiec. W ramach Związku, przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa (lata 2004-2010) oraz przez wiele lat funkcję Wiceprezesa Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Okres w jakim kierował Związek cechuje napływ wielu nowych członków z terenu Powiatu Wągrowieckiego. Obecnie do PZERiI należy ponad 700 osób, aktywnie działających w ramach 6 kół powiatowych (Damasławek, Wapno, Gołańcz, Mieścisko, Niemczyn i Wągrowiec). Działalność społecznikowska Pana Franciszka Molendowskiego odbywała się nie tylko na niwie niesienia pomocy osobom "złotego wieku", bowiem już w latach swojej aktywności zawodowej czynnie uczestniczył w pracach związanych z elektryfikacją, gazyfikacją oraz zakładaniem kanalizacji na osiedlu Berdychowo. Od 1992 r. współpracuje z Polsko-Duńskim Związkiem Przyjaźni. W ramach tej Współpracy organizował wyjazdy wągrowczan do Danii (ponad 450 osób) oraz zabiegał o pomoc materialną i finansową dla najbardziej potrzebujących.

Relacja video: Złota Pieczęć 2010 (155 MB)

[... wstecz]