Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Zdrowie

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĄGROWCU INFORMUJE

Od połowy grudnia ub. roku do dnia dzisiejszego obserwujemy na terenie Powiatu Wągrowieckiego sezonowy wzrost zachorowań na grypę i schorzenia grypopodobne, choć nie można tego jeszcze nazwać epidemią.

Jak co roku uczestniczymy w ogólnopolskim programie Sentinel mającym na celu określenie wirusów odpowiedzialnych za zachorowania. Uczestnictwo to polega na pobieraniu prób od niektórych chorych (z objawami grypy) i wykonywaniu badań wirusologicznych celem określenia jakie wirusy odpowiedzialne są za zachorowania. W tym roku pierwsze próby z naszego powiatu zostaną przetransportowane do laboratorium 14.01. .

Co do działań zapobiegawczych, to do jednych z najważniejszych jest właściwe ubieranie się, odpowiednie do temperatury zewnętrznej (nie wychładzanie organizmu, ale także nie przegrzewanie), unikanie kontaktu z osobami z objawami choroby. Bardzo ważne jest częste mycie rąk, właściwe zasłanianie twarzy w czasie kichania, kaszlu - można stosować maseczki ochronne. W przypadku wystąpienia objawów choroby istotnym jest pozostanie osoby chorej w domu, by nie rozsiewać wirusa.

Należy pomyśleć o zaszczepieniu się we właściwym czasie p. grypie, szczególnie ważne jest to dla osób w starszym wieku, ze schorzeniami pulmonologicznymi, kardiologicznymi, naczyniowymi i innymi chorobami przewlekłymi, a także pracowników ochrony zdrowia itp.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu
mgr farm. Paweł Gilewski
Specjalista Higieny i Epidemiologii.

[... wstecz]