Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Zdrowie

"Szpitale Przyjazne Kombatantom"

Informujemy, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, jako jeden z 34 szpitali z terenu województwa wielkopolskiego, podpisał porozumienie w sprawie przystąpienia do programu pn. "Szpitale Przyjazne Kombatantom".

Program ma na celu doprowadzenie do honorowania uprawnień kombatantów i osób represjonowanych, związanych z dostępem do świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do korzystania poza kolejnością i bez skierowania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych.

Patronatami porozumienia zostali Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego.

Poniżej zamieszczamy wykaz szpitali, które przystąpiły do porozumienia, ulotkę dla kombatantów oraz rodzaje dokumentów uprawniających kombatantów i osoby represjonowane*.

Więcej informacji na temat kombatantów i osób represjonowanych jest dostępnych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Urząd/ Departamenty/ Gabinet Marszałka/ Menu Departamentu - Stanowisko ds. kombatantów.

plik .pdf   Szpitale województwa wielkopolskiego, które przystąpiły do programu "Szpitale Przyjazne kombatantom"

plik .pdf   Ulotka dla kombatantów

plik .pdf   Rodzaje dokumentów uprawniających kombatantów i osoby represjonowane

* źródło: http://www.umww.pl/urzad/departamenty/gabinet-marszalka/stanowisko-ds-kombatantow.html

[... wstecz]