Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Powiat jakiego jeszcze nie znacie - poznaj bogactwo jego walorów

Cudze chwalicie, swego nie znacie. Tak często bywa. Podróżujemy po świecie, a nie wiemy, że tuż "za drzwiami" jest wiele pięknych zakątków, obiektów, zabytków. Powiat wągrowiecki jest regionem o wyjątkowo urokliwej specyfice krajobrazu. Nie brakuje tu miejsc atrakcyjnych zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. By przybliżyć bogactwo walorów krajobrazowych i kulturalnych Powiatu Wągrowieckiego rozpoczynamy cykl prezentacji miejsc zasługujących na uwagę, na odwiedzenie, na polecenie, miejsc znajdujących się w samym Wągrowcu, jak i poszczególnych gminach.

Miasto i gmina Wągrowiec

Kościół farny p.w. św. Jakuba Apostoła i jego otoczenie

Pierwsze wzmianki o świątyni pochodzą z 1381 roku. Obecny kościół zaczęto wznosić na początku XVI wieku. Mamy tu styl późnogotycki ze szczytami wczesnorenesansowymi. Dzwonnica powstała w 1847 roku.
W otoczeniu świątyni znajdują się:

  • Na rogu ulic Farnej i Klasztornej figura Matki Bożej.
  • Dzwonnica z 1847 r. , odrestaurowana w 2004 r.
  • Przy dzwonnicy znajduje się stary dzwon poświęcony św. Wawrzyńcowi z 1661 roku.
  • Pomnik ks. Jakuba Wujka (pochodzący z Wągrowca tłumacz Biblii na język polski) z 1873 r. , wykonany z piaskowca przez poznańskiego rzeźbiarza Antoniego Szulca.

Kościół farny p.w. św. Jakuba Apostoła i jego otoczenie Kościół farny p.w. św. Jakuba Apostoła i jego otoczenie Kościół farny p.w. św. Jakuba Apostoła i jego otoczenie Kościół farny p.w. św. Jakuba Apostoła i jego otoczenie Kościół farny p.w. św. Jakuba Apostoła i jego otoczenie Kościół farny p.w. św. Jakuba Apostoła i jego otoczenie Kościół farny p.w. św. Jakuba Apostoła i jego otoczenie

Klasztor pocysterski - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP

W latach od ok. 1392 do 1835/36 r. klasztor należał do zakonu cystersów. Pierwotny obiekt, którego budowę rozpoczęto pod koniec XIV w. został niemal całkowicie zniszczony przez pożar w 1747 r. Odbudowę ukończono prawdopodobnie po 1799 r. W wyniku pożaru zabudowania uległy zniszczeniu w 1945 r. Obiekt odrestaurowany został w okresie powojennym. Szczególnie cenna jest późnogotycka rzeźba z początku XVI w. przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem. Natomiast bogato zdobiony ołtarz soborowy, tron papieski oraz lektorium znajdujące się w kościele wykorzystane były podczas uroczystości milenijnych i wizyty Ojca Świętego w Gnieźnie w 1997 r. W klasztorze można także zwiedzić podziemia kościoła pocysterskiego, w których dokonywano pochówku zakonników. Wewnątrz zabudowań klasztornych znajduje się otoczony krużgankami wirydarz, a w jego centrum studnia o głębokości 25m.

Klasztor pocysterski - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP Klasztor pocysterski - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP Klasztor pocysterski - kościół p.w. Wniebowzięcia NMP

Cmentarz nowofarny

Na cmentarzu przy ulicy Gnieźnieńskiej - nowofarnym znajduje się dużo grobów z początku XX wieku. Najstarsze odnalezione nagrobki pochodzą z 1902 r. Spora grupa pochodziła z lat 20- tych. Znajdują się tu także groby osób, które zginęły w pierwszych dniach II wojny światowej, mogiła bohaterskich mieszkańców miasta, którzy wzięli udział w Powstaniu Wielkopolskim jest tu również mogiła żołnierzy radzieckich, którzy zginęli w 1945 roku na naszym terenie.

Cmentarz nowofarny Cmentarz nowofarny

Cmentarz starofarny

Znajdują się tutaj grobowce, zachowane w bardzo różnym stanie. Większość z nich jest bardzo zdewastowana, w części zrobiono śmietniki, a część została zamurowana.

Cmentarz starofarny Cmentarz starofarny Cmentarz starofarny

Cmentarz starofarny - poewangelicki

Cmentarz ten usytuowany jest na obecnym cmentarzu starofarnym za kaplicą cmentarza - dawnym grobowcem Głogowskich - fundatorów nekropolii. W znacznej części nagrobki są bardzo zniszczone, z części tablic ułożono na ziemi krzyż.

Cmentarz starofarny - poewangelicki Cmentarz starofarny - poewangelicki

Cmentarz pożydowski

Usytuowany jest nad Jeziorem Durowskim. Pozostałości nagrobków wkopane zostały w skarpę nad jeziorem w miejscu, w którym znajdował się cmentarz żydowski. Ustawiono tu pamiątkową tablicę. Macewy zachowały się w różnym stanie.

Cmentarz pożydowski Cmentarz pożydowski

Nagrobek ks. Jerzego Niwarda Musolffa

Na cmentarzu komunalnym, w części dawnej stanowiącej cmentarz klasztorny znajdują się trzy ciekawe nagrobki: ojca Erazma Boezlera, proboszcza ks. Teodora Albertiego i podprzeora ojca Jerzego Niwarda Musolffa - ostatniego wągrowieckiego cystersa. Nagrobki wykonane z piaskowca, otoczone są słupami połączonymi łańcuchami.

Nagrobek ks. Jerzego Niwarda Musolffa Nagrobek ks. Jerzego Niwarda Musolffa

Łakina

Lasek Łakiński to miejsce, gdzie znajduje się grobowiec w kształcie piramidy Franciszka Łakińskiego, rotmistrza wojsk napoleońskich. Budowla to ciekawa i nietypowa architektonicznie, wykonana z kamienia. W pobliżu, na kolumnie znajduje się metalowy koń. Legenda głosi, że pochowano tam konia rotmistrza.

Łakina Łakina Łakina

Rezerwat "Dębina"

Leśny rezerwat przyrody położony w gminie Wągrowiec. Leży na piaszczysto-żwirowej, najwyższej terasie rzeki Wełny. Powierzchnia rezerwatu to 30,39 ha. Rezerwat został utworzony w 1957 roku w celu ochrony naturalnego lasu dębowo-grabowego. Jest ostoją ptactwa, m.in. kolonii czapli siwej. W mniej więcej 300 - letnich drzewostanach rośnie ponad 90. potężnych dębów o obwodzie pnia przekraczającym 300 cm. Najsłynniejszy z nich to dąb "Korfanty" .

Rezerwat "Dębina" Rezerwat "Dębina"

fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

Legenda:
1 - Gmina Wągrowiec
2, 3 - Miasto Wągrowiec
4, 5, 6 - Gmina Wągrowiec
7, 8, 9 - Gmina Damasławek
10, 11, 12, 13, 14 - Gmina Mieścisko
15 - Miasto i Gmina Skoki
16, 17, 18 - Gmina Wapno
19, 20, 21, 22, 23 - Miasto i Gmina Gołańcz