Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Powiat jakiego jeszcze nie znacie - poznaj bogactwo jego walorów

Cudze chwalicie, swego nie znacie. Tak często bywa. Podróżujemy po świecie, a nie wiemy, że tuż "za drzwiami" jest wiele pięknych zakątków, obiektów, zabytków. Powiat wągrowiecki jest regionem o wyjątkowo urokliwej specyfice krajobrazu. Nie brakuje tu miejsc atrakcyjnych zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. By przybliżyć bogactwo walorów krajobrazowych i kulturalnych Powiatu Wągrowieckiego rozpoczynamy cykl prezentacji miejsc zasługujących na uwagę, na odwiedzenie, na polecenie, miejsc znajdujących się w samym Wągrowcu, jak i poszczególnych gminach.

Gmina Mieścisko

Mieścisko

Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła został wybudowany w latach 1875- 1876 na fundamentach dawniejszego kościoła, który się spalił.
W kościele są trzy ołtarze. W ołtarzu głównym jest kopia obrazu Matki Boskiej Sykstyńskiej.
Nad obrazem jest napis "Gloria in excelsis Deo" Natomiast na samej górze znajduje się figura św. Michała Archanioła.
Po bokach ołtarza wznoszą się po dwa filary, kiedyś stały tam jeszcze figury św. Walentego i św. Wawrzyńca.
W kościele znajdują się dwa drewniane ołtarze boczne. W ołtarzu po prawej stronie umieszczony jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, w srebrnej sukience z I poł. XVIII w.
Obok stoją dwie drewniane figury świętych.
W ołtarzu po lewej stronie umieszczona jest figura Pana Jezusa Ukrzyżowanego oraz namalowane na drewnie wizerunki świętych.
Przed częścią prezbiterialną, po lewej stronie znajduje się drewniana ambona, która ma zadaszenie z aniołem. Po prawej stronie znajduje się drewniana chrzcielnica.
Pod chórem przy drzwiach jest umieszczona figura św. Antoniego. Na ścianach bocznych w kościele wiszą stacje drogi krzyżowej, są to drewniane płaskorzeźby. Na chórze znajdują się czternasto - rejestrowe pneumatyczne organy zakupione w 1937 r.

Przy kościele od strony ulicy Kościelnej stoi Murowana kapliczka z 1845 r. z figurą św. Wawrzyńca.
Przy kościele jest duży budynek plebani z poł. XIX w., który ma dwa wejścia.
W pobliżu kościoła znajduje się dzwonnica murowana w okresie międzywojennym.
Na dzwonnicy umieszczony jest jeden dzwon ozdobiony freskiem przedstawiającym liście dębu i reliefy Jezusa Ukrzyżowanego i św. Anny z Matką Boską. Po II wojnie światowej w pobliżu dzwonnicy postawiono kapliczkę z Figurą Matki Boskiej.
Do majątku probostwa należały też : obora, stajnia, stodoła, chlew, kuźnia i budynki warsztatowe. Po wojnie budynki te zostały przejęte przez Skarb Państwa. Stajnię i oborę przebudowano na budynek mieszkalny i szkołę, znajdował się też tam Urząd Gminy.

Mieścisko Mieścisko

Budynek gimnazjum w Mieścisku

Budynek gimnazjum w Mieścisku

fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

Legenda:
1 - Gmina Wągrowiec
2, 3 - Miasto Wągrowiec
4, 5, 6 - Gmina Wągrowiec
7, 8, 9 - Gmina Damasławek
10, 11, 12, 13, 14 - Gmina Mieścisko
15 - Miasto i Gmina Skoki
16, 17, 18 - Gmina Wapno
19, 20, 21, 22, 23 - Miasto i Gmina Gołańcz