Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Serwis oświatowy

ARCHIWUM 2011

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego w 2011 roku

[więcej ...]

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom uczelni wyższych, zamieszkujących na stałe na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

Stypendia zostaną wypłacone w miesiącu grudniu ze spłatą odpowiednio dla 9 uczniów za okres od 1 września do 31 grudnia 2010 r. w wysokości 250 złotych miesięcznie i 2 studentów za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku w wysokości 300 złotych miesięcznie.
Informacji dotyczących przyznanych stypendiów uczniom i studentom udziela Pani Ewelina Szulc - Samodzielny referent Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15
II piętro, pok. 213
tel. 67 26 80 551

Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego

[więcej ...]

Uroczyste ślubowanie nauczycieli

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego słowami roty "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" nauczyciele, którzy uzyskali awans zawodowy, złożyli w obecności Starosty Wągrowieckiego Michała Piechockiego, Członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego: Jacka Brzostowskiego i Roberta Woźniaka oraz Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Karoliny Krenz uroczyste ślubowanie.

[więcej ...]

Stypendium Zarządu Województwa Wielkopolskiego dla uczniów, słuchaczy i studentów

[więcej ...]

Jednorazowe stypendia naukowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego za szczególne osiągnięcia związane z edukacją

[więcej ...]

Matura 2011

Miło nam ogłosić, że w tym roku do matury przystąpi 478 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki, z czego 437, to uczniowie szkół dziennych dla młodzieży.
Zdawać będą dwa obowiązkowe egzaminy ustne: z języka polskiego i wybranego języka obcego nowożytnego oraz trzy obowiązkowe egzaminy pisemne: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Wszystkie egzaminy obowiązkowe zostaną przeprowadzane za poziomie podstawowym. Szczególnie ambitni mają możliwość zdawania egzaminów z wybranych przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

[więcej ...]

INFORMATOR GIMNAZJALISTY - OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO

[więcej ...]

31.03.2011 r. - II Powiatowe Targi Edukacyjne

W dniu 31 marca 2011r. na hali widowiskowo - sportowej OSiR w Wągrowcu odbyła się druga edycja Powiatowych Targów Edukacyjnych. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

[więcej ...]

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał stypendia pięciu uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz jednej studentce szkoły wyższej, zamieszkujących na stałe na terenie Powiatu Wągrowieckiego

Stypendia zostały wypłacone w miesiącu grudniu ze spłatą odpowiednio dla uczniów za okres od 1 września do 31 grudnia 2010 r. w wysokości 250 złotych miesięcznie i studentów za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku w wysokości 300 złotych miesięcznie.

Informacji dotyczących przyznanych stypendiów uczniom i studentom udziela
Pani Ewelina Szulc - Samodzielny referent Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Ul. Kościuszki 15
II piętro, pok. 213
tel. 67 26 80 551

wstecz