Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Administracja

   ADMINISTRACJA INNE INSTYTUCJE W BUDYNKU STAROSTWA | JEDNOSTKI POWIATU, SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE   

Jednostki organizacyjne powiatu wągrowieckiego

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Starosta Wągrowiecki - Tomasz Kranc
62-100 Wągrowiec
ul. Kościuszki 15
tel. +48 *67 2627888
+48 67 2680500 (centrala)
+48 67 2620168
www.wagrowiec.pl
Powiatowa Biblioteka Publiczna
Dyrektor - Elżbieta Rożnowska
62-100 Wągrowiec
ul. Kościuszki 49
tel. +48 67 2685624
+48 67 2685625
www.pbp.wagrowiec.pl
Dom Pomocy Społecznej
Dyrektor - Beata Żołnierowicz
Srebrna Góra
62-120 Wapno
tel. +48 67 2611465
http://dps-srebrnagora.pl
I Liceum Ogólnokształcące
Dyrektor - Cezary Szypulski
62-100 Wągrowiec
ul. Klasztorna 17
tel. +48 67 2621140
+48 67 2621481
http://liceum.1lowagrowiec.eu
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie
Dyrektor - Iwona Grzegorzewska
Antoniewo
62-085 Skoki
tel. +48 61 8124251
+48 61 8124267
www.antoniewo.pl
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Dyrektor - Karol Kruś
62-100 Wagrowiec
ul. Wierzbowa 1
tel. +48 67 2626227
www.ogniskoppwagrowiec.pl
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Dyrektor - Katarzyna Dereżyńska
62-100 Wągrowiec
ul. Wierzbowa 1
tel. +48 67 2622380
www.ppp.wagrowiec.pl
Powiatowy Zarząd Dróg
Dyrektor - Robert Torz
62-100 Wągrowiec
ul. Gnieźnieńska 53
tel. +48 67 2685480
+48 67 2685481
www.pzd.wagrowiec.pl
Zespół Opieki Zdrowotnej
Dyrektor - Rafał Spachacz
62-100 Wągrowiec
ul. Kościuszki 74
tel. +48 67 2621165
+48 67 2681500
www.zozwagrowiec.internetdsl.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Dyrektor - Barbara Balcerzak
62-100 Wągrowiec
ul. Kcyńska 48
tel. +48 67 2620421
+48 67 2622445
http://sosw.edupage.org/
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy
Dyrektor - Bogdan Koczorowski
62-130 Gołańcz
ul. Walki Młodych 35
tel. +48 67 2683156
www.zspgolancz.szkolnastrona.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Dyrektor - Jarosław Berendt
62-100 Wągrowiec
ul. Kcyńska 48
tel. +48 67 2620108
+48 67 2621224
www.giganci.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Dyrektor - Beata Dobrochowska - Byczyńska
62-100 Wągrowiec
ul. Kościuszki 49
tel. +48 67 2620347
www.zsp2wagrowiec.pl
Bursa Szkolna Nr 1
Dyrektor - Iwona Brudz
62-100 Wągrowiec
ul. Kcyńska 48
tel. +48 67 2620186
www.bursawagrowiec.pl
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Dyrektor - Jacek Domagalski
62-130 Gołańcz
ul. Walki Młodych 35
tel. +48 67 2683157
www.mosgolancz.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dyrektor - Edyta Owczarzak
62-100 Wągrowiec
ul. Wierzbowa 1
tel. +48 67 2627614
+48 67 2627933
www.pcpr.wagrowiec.pl
Powiatowy Urząd Pracy
Dyrektor - Beata Korpowska
62-100 Wągrowiec
ul. Kolejowa 22
tel. +48 67 2621081
www.pupwagrowiec.pl
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Dyrektor - Jan Fajkiel
62-100 Wągrowiec
ul. Kcyńska 48
tel. +48 67 2160055

Powiatowe służby, inspekcje i straże

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Leszek Dalke
62-100 Wągrowiec
ul. Gnieźnieńska 49
tel. +48 67 2628790
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Komendant Powiatowy - Krzysztof Klupś
62-100 Wągrowiec
ul. Przemysłowa 44
tel. +48 67 2621801
+48 67 2620285
http://www.ognioodporni.com.pl/
Komenda Powiatowa Policji
Komendant Powiatowy Policji -
mł. insp. Magdalena Sławińska
62-100 Wągrowiec
ul. Taszarowo 11
tel. +48 67 2681201
+48 67 2621445
www.wagrowiec.policja.gov.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Inspektor Sanitarny - Paweł Gilewski
62-100 Wągrowiec
ul. Gnieźnieńska 49
tel. +48 67 2685680
+48 67 2685682
http://pssewagrowiec.pis.gov.pl/
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Powiatowy Lekarz Weterynarii - Elżbieta Misiek
62-100 Wągrowiec
ul. Berdychowska 54
tel. +48 67 2685647