Wągrowiecki Kurier Powiatowy

Wągrowiecki Kurier Powiatowy
Głos Wągrowiecki
Tygodnik Wągrowiecki
Związek Powiatów Polskich

Powiat wągrowiecki - powiat lüneburski: 10 lat współpracy partnerskiej

10 lat współpracy partnerskiej

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Walory Przyrodnicze Powiatu Wągrowieckiego

Wiadomości archiwalne

GRUDZIEŃ 2010

31.12.2010 r. - Powołanie pana Jana Ludzkowskiego na stanowisko Dyrektora Rodzinnej Placówki Szkolno-Wychowawczej w Skokach

[więcej ...]

30.12.2010 r. - Wizytacja rozbudowy Szkoły Muzycznej nr 1 w Wągrowcu

[więcej ...]

30.12.2010 r. - Wizyta esperantystów

[więcej ...]

29.12.2010 - Uroczystość oddania do eksploatacji odcinka linii kolejowej nr 236 Wągrowiec - Rogoźno

Dzięki wsparciu SJST KOMUNIKACJA wpisane zostało do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadanie kluczowe pod nazwą "Modernizacja Linii Kolejowej Poznań Wschód - Gołańcz" realizowane jest przez PLK PKP w Poznaniu. Prace rozpoczną się w połowie przyszłego roku. 76,88% środków na ten cel pochodzić będzie z WRPO.

[więcej ...]

Tomograf komputerowy w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu

[więcej ...]

16.12.2010 r. - Wizyta kolędników

W dniu 16 grudnia br. do Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia zawitali kolędnicy z Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu wraz z opiekunem Panią Lidią Hermann.

[więcej ...]

10.12.2010 r. - "Złota Pieczęć 2010"

Decyzją kapituły, w składzie: Starosta Michał Piechocki, Wicestarosta Tomasz Kranc, redaktor naczelny tygodnika "Głos Wągrowiecki" Jerzy Mianowski, redaktor prowadzący "Tygodnik Wągrowiecki" Krzysztof Czapul, laureaci ubiegłorocznej kapituły: Małgorzata Jazgar, Jerzy Kasprzak, Zbigniew Orywał oraz przedstawiciel Express Tv Jan Szwedziński, laureatami 10. edycji Nagrody "Złota Pieczęć 2010" zostali pani Irena Wojewódzka-Kucz oraz pan Franciszek Molendowski. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło podczas gali 10 grudnia br., w sali kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu. W gali uczestniczyli licznie zaproszeni goście m.in. parlamentarzyści Senator RP p. Mieczysław Augustyn, władze samorządowe z terenu powiatu, radni Rady Powiatu Wągrowieckiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu oraz wągrowiecka publiczność. Nie zabrakło serdecznych życzeń oraz gratulacji, które składano laureatom. Uroczystość uświetnił występ zespołu DagaDana.

[więcej ...]

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego!

Samorząd Powiatowy rozpoczyna IV kadencję, kolejne 4 lata wyzwań, odpowiedzialnych decyzji i wytężonej pracy.
Dzisiejszy świat wymaga trafnych i szybkich decyzji. Bardzo ważne jest planowanie strategiczne rozwoju powiatu, które zagwarantuje harmonijność i spójność działań wielu różnych osób i podmiotów. Pozyskiwanie środków unijnych daje szeroki wachlarz możliwych działań do zrealizowania, dzięki którym Nasz Powiat zyskuje na atrakcyjności. Czynimy wszelkie starania, zarówno lokalne samorządy jak i przedsiębiorcy, by mieszkańcom żyło się lepiej.
Przed nami stoi zadanie stwarzania dogodnych warunków dla inwestorów lokujących tutaj swój kapitał. Niezmiernie ważny jest w tym udział i współdziałanie lokalnych przedsiębiorców, którzy rozwijając swoje zakłady z powodzeniem mogą przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy i zwiększenia lokalnych zasobów finansowych.
Coraz większą wagę posiada kapitał ludzki, tj. odpowiednie umiejętności i wykształcenie. Bardzo ważna jest więc edukacja naszego młodego pokolenia, które będzie mogło się realizować w nowoczesnych placówkach oświatowych. Zapewnienie bazy naukowej, sportowej oraz technicznej sprzyja pogłębianiu wiedzy dzieci i młodzieży. To największe i równocześnie jedno z priorytetowych zadań naszego samorządu. Należy dołożyć wszelkich starań, aby Szpital Powiatowy posiadał odpowiedni potencjał do świadczenia usług medycznych. Brakuje już niewiele, a wkrótce zostanie uruchomiona pracownia tomografii komputerowej. Troska o ludzi niepełnosprawnych i wspomaganie rodziny w sytuacjach kryzysowych jest ciągłym działaniem naszego samorządu, jako ważny element solidarności międzyludzkiej. Władze powiatu promują oraz wspierają powstawanie i działalność rodzinnej opieki nad dzieckiem. Nasz powiat wspiera działalność wielu instytucji i stowarzyszeń, w tym również o charakterze charytatywnym.
Wybór na radnego i powierzenie odpowiedzialnych funkcji przyjmujemy jako służbę na rzecz wszystkich naszych Mieszkańców. Szybki rozwój oraz zapewnienie bezpieczeństwa uważamy za działania priorytetowe na rzecz Powiatu Wągrowieckiego.
Pod rozwagę będziemy brać dobre rady i pomysły mające rozwiązać wspólne problemy i poprawę jakości życia. Deklarujemy oraz prosimy o szeroką współpracę dla dobra naszej "Małej Ojczyzny".

Z poważaniem i wyrazami szacunku

Michał Piechocki - Starosta Wągrowiecki
Tomasz Kranc - Wicestarosta

Członkowie Zarządu
Andrzej Bielecki
Jacek Brzostowski
Robert Woźniak

06.12.2010 r. - Mikołajki 2010

[więcej ...]

03.12.2010 r. - I Środowiskowe Spotkanie Nauczycieli Języków Obcych

3 grudnia 2010 roku w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu odbyło się I Środowiskowe Spotkanie Nauczycieli Języków Obcych skierowane w szczególności do nauczycieli języków angielskiego i niemieckiego

[więcej ...]

03.12.2010 r. - Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wągrowcu

W dniu 03 grudnia 2010r. nastąpiło uroczyste otwarcie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Wągrowcu, utworzonego w ramach projektu pn. "OHP jako realizator usług rynku pracy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

[więcej ...]

01.12.2010 r. - Uroczystość podsumowująca działania dotyczące profilaktyki HIV/AIDS w powiecie

[więcej ...]

01.12.2010 r. - I Sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego

Dnia 1 grudnia 2010r., w środę, odbyła się pierwsza, inauguracyjna Sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego, podczas której kandydaci na radnych złożyli uroczyste ślubowanie, stanowiące ustawowy wymóg do pełnoprawnego wykonywania mandatu radnego w Radzie Powiatu Wągrowieckiego.
Rada w głosowaniu tajnym, spośród radnych wybrała na stanowisko Przewodniczącego Rady Tadeusza Synorackiego, a do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących Grzegorza Owczarzaka oraz Krzysztofa Migasiewicza. Sekretarzem Sesji został Piotr Pałczyński.
Rada w głosowaniu tajnym dokonała również wyboru Starosty, w osobie Michała Piechockiego. Na wniosek Starosty Michała Piechockiego Rada zdecydowała w głosowaniu tajnym o powierzeniu funkcji Wicestarosty Tomaszowi Kranc oraz Członka Zarządu Andrzejowi Bieleckiemu, Jackowi Brzostowskiemu oraz Robertowi Woźniakowi.

LISTOPAD 2010

26.11.2010 r. - Uroczyste wręczenie zaświadczeń radnym Rady Powiatu Wągrowieckiego kadencji 2010-2014

Dnia 26 listopada br. w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego z rąk Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej D. Ratajczaka radni Rady Powiatu Wągrowieckiego kadencji 2010-2014 otrzymali zaświadczenia o wyborze. W Radzie Powiatu mandaty rozkładają się następująco: 6 mandatów zdobyła Samorządność Wągrowiecka 2000, 5 - Platforma Obywatelska, 4 - Sojusz Lewicy Demokratycznej, 4 - Polskie Stronnictwo Ludowe.

[więcej ...]

25.11.2010 r. - Wykład dotyczący profilaktyki raka piersi

W dniu 25 listopada br. w sali kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu przed seansem z cyklu "Kino dla Pań" odbył się wykład dotyczący profilaktyki raka piersi. Udział w nim wzięły licznie zgromadzone mieszkanki z powiatu wągrowieckiego.

[więcej ...]

18.11.2010 r. - Uroczyste Ślubowanie

W dniu 18 listopada 2010 r. Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki wraz z Wicestarostą Tomaszem Krancem wręczyli akty mianowania nauczycielom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu.

[więcej ...]

17-19.11.2010 r. - Wizyta rolników z naszego powiatu w zaprzyjaźnionym powiecie lüneburskim

W dniach 17-19 listopada 2010 roku odbyła się wizyta grupy ponad 40 rolników z naszego powiatu w zaprzyjaźnionym powiecie lüneburskim. Wyjazd odbył się na zaproszenie Christy Krüger szefowej organizacji Internationale Partnerschaften im Landkreis Lüneburg, która jest powołana do utrzymywania kontaktów zagranicznych. Był to już drugi wyjazd tego typu organizowany wespół z tą organizacją.

[więcej ...]

15.11.2010 r. - Z miłą wizytą

15 listopada 2010 roku Przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Pan Krzysztof Migasiewicz wraz ze Starostą Wągrowieckim Panem Michałem Piechockim przekazali podopiecznym zawodowej rodziny zastępczej Alicji i Jana Ludzkowskich dwa nowoczesne laptopy wraz z voucherami uprawniającymi do dofinansowanego, jednodniowego pobytu 11 grudnia b.r. na Tropical Islands pod Berlinem.

[więcej ...]

15.11.2010 r. - III Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Pilskiego - etap powiatowy

W poniedziałek, 15 listopada w Starostwie Powiatowym odbył się powiatowy etap III Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego. Laureaci oraz osoby wyróżnione będą reprezentować nasz powiat w Pile na szczeblu ponadpowiatowym 29 listopada. Testy wymagały dużej wiedzy na tematy związane z problematyką ekologiczną, pojawiły się zagadnienia dotyczące Obszaru Natura 2000, Parków Narodowych, gatunków chronionych w Polsce.

[więcej ...]

15.11.2010 r. - Dni Honorowego Krwiodawstwa

W dniu 15 listopada br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się spotkanie z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa. Udział w nim wzięła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu wraz z opiekunem ks. Marcinem Maciejewskim.

[więcej ...]

10.11.2010 r. - XLVII sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego

Dnia 10 listopada br. obyła się XLVII sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego, kończąca kadencję 2006-2010. Przewodniczący Rady Krzysztof Migasiewicz oprócz czuwania nad prawidłową realizacją poszczególnych punktów porządku miał w tym szczególnym dniu dodatkową rolę, a mianowicie wygłosił przemówienie podsumowujące działalność Rady III kadencji oraz wręczył wszystkim radnym podziękowania za działalność na rzecz samorządu powiatowego, szczególnie wyróżniając kryształową statuetką Wiceprzewodniczącego Wojciecha Ćwika oraz Wiceprzewodniczącego Józefa Sulikowskiego z uwagi na odejście "na polityczną emeryturę".

[więcej ...]

09.11.2010 r. - Wykład dotyczący profilaktyki raka piersi połączony z nauką ich samobadania

9 listopada br. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu odbył się wykład dotyczący profilaktyki raka piersi połączony z nauką ich samobadania. W wykładzie wzięły udział uczennice z klas III wraz z opiekunami.

[więcej ...]

08.11.2010 r. - Nowa zawodowa rodzina zastępcza w powiecie

8 listopada 2010 roku w gabinecie Starosty Wągrowieckiego Pana Michała Piechockiego P.P. Renata Nowaczek - Mączyńska i Tadeusz Nowaczek podpisali dokumenty sankcjonujące pełnienie przez nich funkcji wielodzietnej zawodowej rodziny zastępczej niespokrewnionej z dziećmi.

[więcej ...]

07.11.2010 r. - Bezpłatne badania mammograficzne

W dniu 07 listopada 2010r. przed Urzędem Miejskim w Wągrowcu, z inicjatywy Starosty Wągrowieckiego oraz Burmistrza Miasta Wągrowca wykonano ostatnie w tym roku bezpłatne badania mammograficzne, przeznaczone dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii finansowanej przez NFZ. Przebadano 40 kobiet.
Miło nam Państwa poinformować że w bieżącym roku z mammografii skorzystało łącznie 1.267 pań z terenu naszego powiatu. Nadmieniamy, że badania zostały przeprowadzone przez 3 firmy z Poznania specjalizujące się w wykonywaniu takiego typu badań, posiadające odpowiednie certyfikaty i uprawnienia.
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet zarówno w Polsce, jak i na świecie, a profilaktyka w znacznym stopniu przyczynia się do wykrywania wczesnej fazy choroby i podjęcie leczenia, dlatego już dziś zachęcamy wszystkie mieszkanki naszego powiatu do korzystania z bezpłatnych badań mammograficznych w 2011 roku.

06.11.2010 r. - Uroczystość 65-lecia Powstania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy

W dniu 6 listopada br. o godz. 17.00 w hali sportowej w Gołańczy odbyła się gala poświęcona 65-leciu powstania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy. Jubileusz Szkoły stał się okazją do spotkania wielu roczników absolwentów.

[więcej ...]

04.11.2010 r. - Uroczystość 45-lecia Szkolnictwa Specjalnego w Wągrowcu

Dnia 4 listopada br. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Wągrowcu obchodził jubileusz 45-lecia Szkolnictwa Specjalnego, który zbiegł się z tegorocznym Dniem Patrona Placówki. W uroczystości tej wzięli udział nie tylko uczniowie i kadra nauczycielska Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, ale również licznie zgromadzeni rodzice oraz prekursorzy szkolnictwa specjalnego w naszym Powiecie - pierwsi nauczyciele i wychowawcy tego Ośrodka. Wśród zaproszonych gości byli także: Ksiądz Kanonik Andrzej Rygielski, Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki, Wicestarosta Tomasz Kranc, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Migasiewicz oraz przedstawiciele władz oświatowych i wielu innych.

[więcej ...]

PAŹDZIERNIK 2010

27.10.2010 r. - Podsumowanie działalności Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych w Wągrowcu

W związku z zbliżającym się zakończeniem działalności gospodarstwa pomocniczego jakim jest Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych w Wągrowcu w dniu 27 października 2010r. w byłym barze "Fiacik" odbyło się spotkanie reprezentantów Powiatu Wągrowieckiego m.in. Starosty M. Piechockiego, Wicestarosty T. Kranca, Członka Zarządu W. Ewertowskiego, Sekretarza Powiatu A. Sebastyańskiego oraz Skarbnika Powiatu D. Królczyk z pracownikami Stacji podsumowujące jej działalność.

[więcej ...]

15.10.2010 r. - Spotkanie z Łukaszem Nowakiem

W dniu 15 października 2010 roku w Gabinecie Starosty Wągrowieckiego odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Powiatu Wągrowieckiego z jednym z najzdolniejszych lekkoatletów z terenu naszego Powiatu - Łukaszem Nowakiem.

[więcej ...]

14.10.2010 r. - Dzień Edukacji Narodowej

Uroczyste obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu z udziałem Starosty Wągrowieckiego - Michałem Piechockim, Wicestarostą - Tomaszem Krancem oraz Członkami Zarządu Powiatu Wągrowieckiego - Wiesławem Ewertowskim i Andrzejem Wieczorkiem. Wśród grona zaproszonych gości byli pedagodzy uhonorowani Nagrodą Herbu Powiatu, Nagrodą Powiatu czy nauczyciele obchodzący w tym roku jubileusz swojej pracy zawodowej.

[więcej ...]

10.10.2010 r. - Święto Latawca

W niedzielę, 10 października 2010r. podczas obchodów "Święta Latawca" na terenie Parku 600-lecia w Wągrowcu, Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu propagowało "promocję i ochronę zdrowia".

[więcej ...]

08-10.10.2010 r. - "Szczęśliwa 7 Zelówa" - Harcerskie 100-lecie na ziemiach Powiatu Wągrowieckiego

[więcej ...]

04.10.2010 r. - IX SPARTAKIADA POWIATOWA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK PUBLICZNYCH W LEKKOATLETYCE

W dniu 4 października br. na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odbyła się IX Spartakiada Powiatowa Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Publicznych w lekkoatletyce.

[więcej ...]

WRZESIEŃ 2010

25.09.2010 r. - AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI

W dniu 25 września 2010 r. (w sobotę) w godzinach od 9.00 - 15.00 przed Urzędem Miejskim w Wągrowcu odbyła się AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI pod hasłem "Każda kropla krwi się liczy".

[więcej ...]

23.09.2010 r. - Zdrowotny Informator Pacjenta

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu wągrowieckiego uzyskaniem dostępu do systemu Zdrowotnego Informatora Pacjenta w dniu 23 września br. po raz drugi do Starostwa przyjechali pracownicy Delegatury NFZ w Pile. Nadali oni indywidualny login i hasło 57 przybyłym osobom.
Po zalogowaniu się na stronie internetowej Funduszu, osoby mogą dowiedzieć się, kiedy były u lekarza, jakie refundowane leki wykupiły, a także ile kosztowały ich usługi z których skorzystali od dnia 01.01.2004r.

19.09.2010 r. - Jarmark Kujawsko - Pomorski 2010

W niedzielę, 19 września br. Powiat Wągrowiecki po raz pierwszy uczestniczył w Jarmarku Kujawsko - Pomorskim 2010. Organizatorem imprezy był Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek", pod patronatem Prezydenta Bydgoszczy oraz starostów: Bydgoskiego, Nakielskiego, Tucholskiego, Wągrowieckiego oraz Żnińskiego.

[więcej ...]

16.09.2010 r. - Centro de Esperanta Kulturo

Uprzejmie informujemy, że w wyniku działań Starosty Wągrowieckiego, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu oraz wągrowieckich esperantystów utworzone zostało przy ul. Kościuszki 49 Centro de Esperanta Kulturo.

[więcej ...]

11-12.09.2010 r. - I Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych - Jabłkowo

W wrześniową sobotę 11 września Prezes Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim otworzył I Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych. Impreza miała charakter międzynarodowy i trwała dwa dni (sobotę i niedzielę).

[więcej ...]

11.09.2010 r. - IV Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Wągrowcu

[więcej ...]

06.09.2010 r. - Spotkanie rolników w sprawie pomocy dla powodzian z gminy Radgoszcz

[więcej ...]

02.09.2010 r. - 40-lecie pracy

W dniu 2 września br. Starosta M. Piechocki w obecności Sekretarza Powiatu A. Sebastyańskiego oraz inspektora H. Niedbalskiej wręczył p. Teresie Budzyńskiej i p. Andrzejowi Ratajczakowi gratulacje z okazji 40-lecia pracy zawodowej życząc dalszych sukcesów na szczeblu zawodowym oraz pomyślności w życiu osobistym.

[więcej ...]

29.08.2010 r. - Dożynki powiatowo-gminne w Łęgowie

Uroczystą Mszą św. Dziękczynną odprawioną przez ks. Zbigniewa Szyka rozpoczęły się obchody tegorocznych dożynek powiatowo-gminnych w Łęgowie. Ich gospodarzami byli wójt gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak i Starosta Powiatu Wągrowieckiego, Michał Piechocki.

[więcej ...]

SIERPIEŃ 2010

26.08.2010 r. - Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

W dniu 26 sierpnia 2010 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Wągrowieckiego na temat sposobu otrzymywania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu w myśl znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

[więcej ...]

15.08.2010 r. - Wyniki turnieju szachowego "42 Lato na Pałukach"

[więcej ...]

05.08.2010 r. - Nowy szlak pieszo-rowerowy "Wągrowiecka Droga Św. Jakuba"

[więcej ...]

04.08.2010 r. - XII Zlot Seniorów

W dniu 4 sierpnia br. w Ośrodku Rehabilitacyjnym WIELSPIN w Wągrowcu odbył się XII Zlot Seniorów organizowany przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu. W uroczystości wziął udział m.in. Starosta M. Piechocki, który wręczył ustępującemu z funkcji Przewodniczącego Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu F. Molendowskiemu podziękowania oraz grawerton a nowej Przewodniczącej A. Podemskiej złożył życzenia z okazji objęcia przewodnictwa w Związku.

02.08.2010 r. - 30-lecie pracy p. Ewy Tyrakowskiej pracownika Wydziału Komunikacji oraz p. Danuty Linetty pracownika Wydziału Architektury i Budownictwa

[więcej ...]

02.08.2010 r. - Pożegnanie dzieci i ich opiekunów z gminy Gorzyce

[więcej ...]

LIPIEC 2010

31.07.2010 r. - Miasteczko pełne Gwiazd w Chodzieży

[więcej ...]

31.07.2010 r. - Wizyta dzieci i ich opiekunów z terenów objętych tegoroczną powodzią na zawodach konnych w Damasławku

[więcej ...]

29.07.2010 r. - 45-lecie pracy kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej p. Leonarda Naworyta

[więcej ...]

28.07.2010 r. - Uroczyste zapalenia płomienia gazowego w Skokach

W dniu 28.07.2010r. w związku z zakończeniem etapu inwestycji gazyfikacji miasta Skoki nastąpiło uroczyste zapalenie płomienia gazowego. W uroczystości wzięli udział m.in. Wicestarosta T. Kranc, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki T. Kłos, Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Poznaniu A. Mikołajczak, przedstawiciele władz samorządowych i inni zaproszeni goście. Gazyfikacja umożliwi racjonalne gospodarowanie energią, a przez to wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz podniesie jakość życia mieszkańców na terenie miasta.

26.07.2010 r. - Finał XX Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych

26 lipca 2010 roku na boisku Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu przy ulicy Jeżyka odbył się Finał XX Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych, który Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu obok zaplanowanego na jesień Święta Latawca zorganizował w ramach zadnia "Sportowe lato i jesień z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci" współfinansowanego przez Powiat Wągrowiecki.

[więcej ...]

23.07.2010 r. - Święto Policji

W dniu 23 lipca 2010 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyła się uroczystość związana z obchodami Święta Policji.

[więcej ...]

21.07-02.08.2010 r. - Pobyt dzieci i opiekunów z terenów objętych powodzią

W dniach od 21 lipca 2010 roku do 2 sierpnia 2010 roku na terenie miasta Wągrowca przebywają dzieci wraz z opiekunami (41 osób; 24 dzieci, 17 opiekunów) z Gminy Gorzyce - jednej z najbardziej poszkodowanych przez tegoroczną powódź gmin w Polsce. Goście przybyli na teren naszego Powiatu na zaproszenie Starosty Wągrowieckiego i Burmistrza Miasta Wągrowca.

[więcej ...]

21.07.2010 r. - Powitanie dzieci i opiekunów z terenów objętych powodzią

W środę, tj. 21 lipca br. w godzinach wieczornych powitaliśmy 41 - osobową grupę dzieci wraz z opiekunami z Gminy Gorzyce - jednej z najbardziej poszkodowanych przez tegoroczną powódź gmin w Polsce.

[więcej ...]

15-18.07.2010 r. - Wizyta niemieckiej delegacji

W dniach 15-18 lipca bieżącego roku gościła w naszym powiecie delegacja z zaprzyjaźnionego powiatu lüneburskiego. W jej skład wchodzili m.in. Manfred Nahrstedt, Starosta Lüneburski, Franz Fietz, były Starosta oraz Ulrich Mägde, Burmistrz Lüneburga, goszczący po raz pierwszy w naszym powiecie.

[więcej ...]

Letnie harce Wągrowieckich Harcerzy w Małopolsce

[więcej ...]

11.07.2010 r. - Miejsko - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

[więcej ...]

09.07.2010 r. - Najzdolniejsi maturzyści Powiatu Wągrowieckiego!

W dniu 9 lipca 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu gościliśmy najzdolniejszych maturzystów 2010 roku - absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki.

[więcej ...]

06.07.2010 r. - Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy "Praca dla Pokoju"

W dniu 6 lipca br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zagościli uczestnicy Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego "Praca dla Pokoju". A. Wieczorek, członek Zarządu Powiatu Wągrowieckiego oraz A. Sebastyański, Sekretarz Powiatu w imieniu władz Powiatu Wągrowieckiego powitali zabraną młodzież, tłumaczy i wychowawców oraz przybliżyli w skrócie wydarzenia z historii naszego powiatu.

[więcej ...]

Wągrowiec, dnia 2 lipca 2010r.

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałymi błędami pisarskimi w treści artykułów czerwcowego wydania Wągrowieckiego Kuriera Powiatowego czytelników uprzejmie przepraszam.

pełniąca czasowo obowiązki redaktora naczelnego
Wągrowieckiego Kuriera Powiatowego
Katarzyna Kubacka

02.07.2010 r. - Podziękowanie za zorganizowanie akcji pomocy dla powodzian z Gminy Gorzyce w Powiecie Tarnobrzeskim

[więcej ...]

01.07.2010 r. - Powiat Wągrowiecki w Atlasie Historycznym XVI wieku!

Dnia 1 lipca 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu gościli historycy z Pracowni Atlasu Historycznego Instytutu PAN w Poznaniu, którzy prowadzą badania nad historycznymi ziemiami XVI wiecznego województwa kaliskiego. Wyjaśnić należy, iż część obecnego Powiatu Wągrowieckiego w XVI wieku przynależała terytorialnie do województwa kaliskiego, obejmującego dawną Krajnę i Pałuki.

[więcej ...]

CZERWIEC 2010

25.06.2010 r. - "Zdrowy styl życia na co dzień"

W dniu 25 czerwca br. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w I edycji Szkolnego Konkursu na prezentację multimedialną pod hasłem: "Zdrowy styl życia na co dzień".

[więcej ...]

25.06.2010 r. - Humanitarna pomoc dla powodzian

W piątek, 25 czerwca br. wyruszył z naszego powiatu transport z pomocą humanitarną dla powodzian z gminy Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim.

[więcej ...]

23.06.2010 r. - Zdrowotny Informator Pacjenta

W dniu 23 czerwca br. w Starostwie Powiatowym mieszkańcy naszego powiatu skorzystali z możliwości zarejestrowania się do systemu Zdrowotnego Informatora Pacjenta (ZIP).

[więcej ...]

22.06.2010 r. - Dzień EKO

Dnia 22 czerwca br. w ramach projektu ekologicznego zorganizowanego przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu, odbył się kiermasz z produktami ekologicznymi, w tym również ze zdrową żywnością.

[więcej ...]

18.06.2010 r. - Podsumowanie realizacji Projektu pn. "Wzrost świadomości ekologicznej uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wągrowieckiego"

[więcej ...]

17.06.2010 r. - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

[więcej ...]

15.06.2010 r. - Wicestarosta nagrodził najlepszych sportowców ze szkół specjalnych

[więcej ...]

10.06.2010 r. - STOP NARKOTYKOM - "Bądź mądry - nie bierz!"

W dniu 10 czerwca 2010r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się uroczyste podsumowanie I edycji Powiatowego Konkursu na prezentację multimedialną o tematyce antynarkotykowej pod hasłem: STOP NARKOTYKOM - "Bądź mądry - nie bierz!"

[więcej ...]

09-12.06.2010 r. - Wizyta delegacji Powiatu Wągrowieckiego w czeskich Sedlčanach

[więcej ...]

09.06.2010 r. - Zebranie Inwalidów Wojennych RP Oddział w Wągrowcu

[więcej ...]

05.06.2010 r. - XV Chodzieskie Targi Gospodarcze - "Promocje 2010"

[więcej ...]

01.06.2010 r. - Dzień Dziecka

[więcej ...]

MAJ 2010

28.05.2010 r. - III Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą

W Ośrodku Edukacji Leśnej w Wągrowcu odbył się konkurs międzyszkolny "III Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą" organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka.

[więcej ...]

17.05.2010 r. - Podsumowanie konkursu plastycznego pod hasłem:
"WIATR, WYPADEK, OGIEŃ WODA - STRAŻAK ZAWSZE RĘKĘ PODA"

[więcej ...]

13.05.2010 r. - WYNIKI KONKURSU NA ESEJ W RAMACH MŁODZIEŻOWEJ AKCJI OBYWATELSKIEJ "20-LAT WSPÓLNIE"

[więcej ...]

12.05.2010 r. - Szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące "Zasad i trybu zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym po nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie"

[więcej ...]

08-09.05.2010 r. - "Złote" Targi w Złotowie

W dniach 8-9 maja 2010 roku reprezentacja powiatu wągrowieckiego wzięła udział w XI Międzynarodowych Targach Agroturystycznych i Turystycznych w Złotowie.

[więcej ...]

KWIECIEŃ 2010

28.04.2010 r. - Uroczystość finału powiatowego konkursu "Palić, nie palić - oto jest pytanie?"

28 kwietnia br. w sali Miejskiego Ośrodka Informacji Europejskiej w Wągrowcu, odbyła się uroczystość podsumowująca etap powiatowy konkursu "Palić, nie palić- oto jest pytanie?".

[więcej ...]

25.04.2010 r. - Wielkopolski Turniej Szachowy "o Złotą Wieżę" i Warcabów 64-Polowych w Wągrowcu

[więcej ...]

22.04.2010 r. - Jubileusz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu

W dniu 22 kwietnia 2010r. miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu obchodziła piękny jubileusz 10-lecia istnienia.

[więcej ...]

20.04.2010 r. - Regionalny Turniej Piłki Nożnej szkolnictwa specjalnego

We wtorek 20 kwietnia, na boisku ORLIK w Kobylcu odbył się XXVI Regionalny Turniej Piłki Nożnej na trawie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

[więcej ...]

14.04.2010 r. - Spotkanie podsumowujące akcję pomocy zbożowej dla Gminy Radgoszcz

W dniu 14.04.2010r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie pomocy zbożowej udzielonej przez Powiat Wągrowiecki Gminie Radgoszcz, w związku z powodzią.

[więcej ...]

07-20.04.2010 r. - Pobyt wychowanków SOSW w Wągrowcu na turnusie rehabilitacyjnym w Niechorzu

[więcej ...]

Sukces uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych naszego Powiatu

[więcej ...]

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw działających do dwóch lat

W związku z trwającym konkursem w ramach Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw w dniach 24 marca 2010r., 12 i 13 kwietnia 2010r. - odbyły się spotkania informacyjne pt. "Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013".

[więcej ...]

MARZEC 2010

26.03.2010 r. - Wielka Gala Głosu Wągrowieckiego

Dnia 26 marca 2010 roku w sali kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu odbyła się Wielka Gala Głosu Wągrowieckiego podsumowująca plebiscyt na Wągrowczanina A.D.2009.

[więcej ...]

26.03.2010 r. - POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE W WĄGROWCU

[więcej ...]

24-27.03.2010 r. - Wizyta czeskiej delegacji

W dniach 24.03.10-27.03.10 gościła w naszym powiecie czteroosobowa delegacja czeska na czele z panem Jerzym Burianem, burmistrzem miasta Sedlczany oraz przewodniczącym Gmin Regionu Sedlczan (odpowiednik naszego powiatu).

[więcej ...]

24.03.2010 r. - Szkolenie pt. Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

W dniu 24 marca 2009r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu odbyło się bezpłatne szkolenie skierowane do mikroprzedsiębiorstw działających do dwóch lat.

[więcej ...]

10.03.2010 r. - "Dzień przedsiębiorczości" w Starostwie Powiatowym

W dniu 10 marca 2010 roku w ramach "Dnia przedsiębiorczości" do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przybyły uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu. Zapoznały się one z funkcjonowaniem i strukturą Starostwa Powiatowego oraz pracą urzędników samorządowych.

[więcej ...]

10.03.2010 r. - POWIATOWY FINAŁ ZMAGAŃ MŁODYCH KONSUMENÓW

[więcej ...]

04-06.03.2010 r. - Partnerska wizyta

W dniach 4-6 marca br. na zaproszenie starosty Michała Piechockiego gościł w naszym powiecie przedstawiciel zaprzyjaźnionego powiatu lüneburskiego pan Jürgen Enckelmann. Pan Enckelmann reprezentował dwie niemieckie organizacje zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości: ""Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH" z Lüneburga (której szefuje) oraz "Süederelbe AG Metropolregion Hamburg" z Hamburga, która zajmuje się również działalnością stricte biznesową (pełni w niej funkcję szefa działu żywnościowego). Jego wizyta była pokłosiem ostatniej wizyty delegacji naszego powiatu w powiecie lüneburskim.

[więcej ...]

01.03.2010 r. - Narada Wójtów i Burmistrzów Powiatu Wągrowieckiego

[więcej ...]

LUTY 2010

20.02.2010 r. - Akcja honorowego oddawania krwi dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego

W dniu 20 lutego 2010 r. (w sobotę) w godzinach od 9.00 do 15.00 w ambulansie przed Urzędem Miejskim w Wągrowcu odbyła się Akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem "Krew-dar prosto z serca" zorganizowana z inicjatywy Starosty Wągrowieckiego oraz Burmistrza Miasta Wągrowca.

[więcej ...]

15.02.2010 r. - 2 lata działalności Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wągrowcu

[więcej ...]

11.02.2010 r. - Spotkanie Klubu Przedsiębiorców Gminy Mieścisko

W dniu 11.02.2010 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "Przemko" w Mieścisku odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej. W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Mieścisko, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, pracownik Urzędu Skarbowego w Wągrowcu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

[więcej ...]

04.02.2010 r. - Narada z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych

Wicestarosta Tomasz Kranc spotkał się z dyrektorami szkół ponadgimnzjalnych prowadzonych przez powiat wągrowiecki.

[więcej ...]

STYCZEŃ 2010

Wyższe dodatki dla nauczycieli

Nauczyciele zatrudnieni w powiatowych szkołach dostaną wyższe dodatki do pensji. Na podwyżce skorzystają głównie wychowawcy.

[więcej ...]

15.01.2010 r. - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

W dniu 15 stycznia 2010 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu z inicjatywy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie działającej od stycznia 2010 roku placówki oświatowej - Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy. Spotkanie, które otworzył i powitał przybyłych gości Starostwa Wągrowiecki Pan Michał Piechocki, było adresowane do dyrektorów i pedagogów szkół gimnazjalnych z terenu Powiatu Wągrowieckiego.

[więcej ...]

10.01.2010 r.- XVIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ POMOCY

Wągrowiecki sztab WOŚP pracuje niezmiernie ciężko, aby przygotować szereg atrakcji, na zbliżający się wielkimi krokami XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wsparcie finansowe na organizacje imprezy zapewnił również Starosta Wągrowiecki - Michał Piechocki.

[więcej ...]

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wągrowcu

Z dniem 1 stycznia 2010 roku rozpoczyna funkcjonowanie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wągrowcu, powstały na mocy uchwały XXXIV/221/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2009 r.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest formą stacjonarnej opieki długoterminowej, udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących leczenie, pielęgnacje i rehabilitację osób niewymagających już hospitalizacji, u których zakończono stan diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu.
Osoby, które chcą skorzystać z usług Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego muszą wraz z NFZ współfinansować pobyt z zakładzie. Odpłatność została ustalona, zgodnie z ustawą, na 70% przyznanej renty lub emerytury, zasiłku stałego lub renty socjalnej.
Informacje dotyczące procedury przyjmowania pacjentów do zakładu oraz niezbędne dokumenty można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, pok. nr 15.


2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010